Kronika obce Žleby

< 1740-1744

1745-1749

1750-1753 >
1745

1. Juli prodána chalupa na obci od Václ. Luňáka v zástavě mající Janu Litomyskému za 18 zl. mis.

1746

Toho roku provdala se jediná dcera hraběte ze Šenfeldu Kateřina za knížete Adama z Auerspergu.

17. Marcii postoupil s povolením m. vrchnosti zápisem Ft. Procházka, hrnčíř svému starśímu synu Josefu 70 záhonů rolí, 10 záhonů louky a pec hrnčířskou za 128 zl. 40 kr. To nebylo vhod ml. synu Františkovi, který proti otci vystoupil. Pro ten ohavný přestupek a přestoupení 4ho přikázání božího zasluhuje, aby otec, nechce-li, aby syn před rathouzem od biřice mrskán byl, Francovi čtyry rány přes košili prutem dal, a on nevděčný syn otci nohy políbil, jej kleče před právem odprosil a přislíbil, že jeho do smrti více rozhněvati nechce. Na výstrahu jiným musí zaplatiti 2 zl. k záduší a staršího bratra odprositi a za odpuštění žádati.

31. Oktbr. vyšel oheň okolo 4. hodiny odpolední z domu Jakuba Kaňky; dům ten i dům Ft. Litomyského do základu shořely, také obilí a nábytek úplně zničen byl.

1747

Městské právo složili:

Václ Kratochvíl
Jan Auersvald
Jakub Křížala
Jan Šoupal
Josef Procházka

1 f. 10 kr.
1 f. 10 kr.
1 f. 10 kr.
1 f. 10 kr.
1 f. 10 kr.

Jakub Rak
Ft. Křížala
Ft· Lanc
Daniel Beršík

1 f. 10 kr.
1 f. 10 kr.
1 f. 10 kr.
1 f. 10 kr.

Dne 1. Aug, dána jest do arestu Kateřina Klenkova, poddaná veleb. pánů Jeníkovských, poněvadž své nemanželské dítě u Ksinského mlýna do vody hodila. 26. Nvbr byla mučena, když odpírala, že vinna není smrti svého dítěte, vystála celou torturu. Přišel jí ortel dne 27. Dzbr., aby šest neděl obecním dilem potrestána byla a dne 4. Fbr. z arestu propuštěna jest

1749

Dne 3. Marci obnoven jest magistrat na poručení J. O. knížete M. P. P. Jana Adama z Auerspergu, jakožto naše mil.děd. vrchn. Též uroz., P. Václava Filipa Fridla, ten čas hejtmana panství Žlebského tak jak posloupnost konšelská následuje:

Jan Ašenbrener, primas.

Ant. Litomyský,
Conrád Šefler,
Ignác Hrdlička spolu sindicus,
Martin Procházka,
Václ. Kratochvíl,
Václ. Křížala

Václ. Pivoňka,
Jan Procházka,
Ft. Hrdlička,
Jakub Bílek,
Václ. Novotný,

Jan Auersvald
Jakub Křížala
Ft. Lanc,

st. rychtář,
ml.     "
novus,

Václ. Kratochvíl
Jan Šoupal

st. obecní,
  "     "

6 Juni přísahu složili starší cechmistři:

od poct. cechu
"
"
"

řeznického Václ. Novotný,
krejčovského Ft. Hrdlička,
mlynářského Václ. Rokos z Bračic,
ševcovského Jan Brzestva z Tupadel

od každého složena diškerecí 35+10+6 kr.

15. Juni přišli do našeho města důst. veleb. vážení čtyři páni Patres Missionaris. Osm dní trvalo apoštolské kázání a při tom sv. zpověď. Po vykonání této kající pobožnosti těm veleb. P. páterům jest od magistratu učiněn pobožný vinš, který oni od nás vděčně přijali a od nás do Příbrami se odebrali. Na památku nám zanechali svatý kříž u fary.

Toho roku od 1. máje do 31. prosince z dopuštění Božího hynul v našem městě hovězí dobytek. Tak padlo 81 kusů. I také vůkol na mnohých místech vyhynul. Též nájemníkům a podruhům zhynulo 44 kusů dobytka. Se sousedy činí 125 kusů.

< 1740-1744

Obsah

1750-1753 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0