Kronika obce Žleby

< 1745-1749

1750-1753

1754-1756 >
1750

Ouřad přijal 15./1. Václ. Novotný, ostatní dle posloupnosti, poslední 10./12. Jan Ašenbrener.

1751

Ouřad přijal 7./1. Ant Litomyský, poslední Ignác Hrdlička.

Za příčinou tehdejších cen majetkových uvedeno narovnání mezi vdovou po † Conradu Šeflerovi a synem Jiříkem.

Dle zápisu obdrží dům se vším příslušenstvím
pár koní
jeden vůz
pluh a brány
2 krávy po 10 fr., 2 jalovice po 5 fr.
6 kusů ovec po 1 fr., 50
pár prasat
na zimu vyseto pšenice 3 st. po 2. fr.,
žita 12 str. po 1. f. 6 kr.
ječmena 20 str. po 1 fr.
hrachu vymláceno 2 str. 2 věr.,
vikve 6 str. po 1 fr.,
cynů 16 ?, po 18 kr.,
v celku ,

150 fr.
30 fr.
6 fr.
4 fr.
30 fr.
9 fr.
3 fr.
6 fr.
13 fr.
20 fr.
3 fr.
6 fr.
4 fr.
321 fr.

45 kr.6 kr.

45 kr.

48 kr.
39 kr.

1752

4. Máje byla zde sl. komise od kr. kat. M. vyslaná, která prohlížela pole v jaké straně dobrý neb zlý ležící; též od té komise jistý prelát dne 16. máje sloužil v našem chrámu Páně biskupskou mši sv., což se u nás nikdy nestalo.

17. Sptbr. o 1 hod. v noci velké povětří a krupobití bylo.

1753

Dne 29. Aug. Jeho cís. Král. Kat. Milost ráčila do Žleb se svými dvořeníny přijeti, a tu byla po dva dny honba držána, tak zajíců k zastřelení přišlo 4418 kusů, bažantů 646, koroptví 2563 a co jinšího ptactva k tomu více.

< 1745-1749

Obsah

1754-1756 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0