Kronika obce Žleby

< 1750-1753

1754-1756

1757-1762 >
1754

Od tohoto roku počíná mezera v zapisování událostí; až do r. 1860 bylo jen málo zaznamenáno. Bezpochyby byl-li jaký protokol, přišel k zmaření.

V tomto roce 1754 zemřela po 8 letém manželství Kateřina z Auerspergu roz. Šenfeldová na neštovice a odkázala veškeré statky do dědičného urovnání v zemských deskách zapsaného svému manželi knížeti Janu Adamovi, který je také v r. 1764 nastoupil.

Téhož roku navštívili Žleby dva slavní princové Josef a Leopold. Odpoledne byla držána honba v háji na srny, druhého dne ráno odjeli.

Stromky na obci sázeny vedle zvonice pro památku těch slavných princů, že tou cestou jeli do bažantnice na honbu.

Z manželství toho nepozůstalo dítek, a jelikož kníže Adam si přál, aby statky jeho přešly přímo na jeho dědiče, zasnoubil se podruhé s Vilemínou, hraběnkou z Neipergů. Však i toto manželství zůstalo bezdětné a dle jeho poslední vůle ze dne 21. října 1795, v které obě své manželky uvádí, odkázal veškeré statky svému bratrovci Karlu, knížeti z Auerspergu, nar. 21. října 1750, jenž se zasnoubil 2. října 1776 s princeznou Josefou z Lobkovic. Kníže Adam zemřel 8. října 1795.

Kde první jeho manželka Kateřina pochována jest, není známo. Snad odpočívá v hrobce svých rodičů nebo v hraběcí Vratislavské hrobce v Dirnách neb v Kolodějích. Sobě a své druhé manželce ve farním chrámu Páně na severní straně nechal kníže Adam ve výklenku velkolepý náhrobek postaviti. Tento sarkofag obklopující traperie má latinský nápis, jenž česky zní:

Sobě a Vilemíně hraběnce Neippergové, choti předobré, kteráž vynikajíc ušlechtilostí podoby a mravů, bezúhonností, věrností, štědrotou a zbožností, jsouc domu svého rozkoší, svého věku ozdobou, svého pohlaví vzorem, ode všech oplakávána zemřela dne 12. listop. 1775 v stáří 38 roku - postavil Adam, kníže z Auerspergu. Mausoleum stálo 4000 zl. stř. V Mausoleum na stolečku hedvábným rouchem zlatým třepením zdobeným leží velmi krásně provedena socha Spasitele z alabastru, kterou kníže Adam r. 1790 z Neapole přivezl.

Ale i manželství knížete Karla zůstalo bezdětné a on odkázal panství svá v září r. 1811 třetímu synu po bratrovi Vilému knížeti Vincenci, nar. 8. června 1790, kteréhož přijal za vlastního.

Ten oženil se 23. prosince 1811 s princeznou Gabrielou Marií z Lobkovic, zemřel však již 12. února 1812. Manželka jeho porodila 15. července 1812 syna Vincence Karla, který se stal jediným nástupcem veškerých statků. Za neplnoletosti jeho spravovaly statky tyto jeho matka a babička, až je r. 1832 mladistvý kníže sám nastoupil.

J. J. kníže Vincenc Karel rozšířil statky své přikupováním; tak koupil r. 1835 statek Žaky a dvůr Vrdy, a spojil je s panstvím Žlebským, r. 1831

Čechtice s Dolnímí Kralovicemi, v Uhrách statek Usr-Peklén, v Solnohradech Weitwörlh, v Tyrolsku u Maierhofenu koupil více než 2000 jiter pozemku; statky své hleděl zaokrouhliti a zakládáním závodů průmyslových (cukrovary ve Žlebech, Slatiňanech, tkalcovnu v Tupadlech) výnosnějšími učiniti.

Byl zasnouben s princeznou Vilemínou Colloredo Mansfeld a zemřel 7. července 1867 a jelikož jeho nejstarší syn princ František Josef plnoletým nebyl, zůstaly Žleby pod poručenstvím matky. Jasný kníže František Josef převzal Žleby v 21. roce věku svého dne 20. září 1877, a zasnoubil se 10. led. 1878 s urozenou komteskou Vilemínou, dcerou knížete Kinského.

Panství Žlebské jest do dnešního dne v držení slavné jasné rodiny knížat z Auerspergu, vyznamenávající se vždy dobročinností, lidumilností a dobrotou srdce.

Odchýlil jsem se poněkud od chronologického postupu dějin a vracím se opět k r. 1755.

1755

Na poručení J. kr. kat. Milosti a sl. krajského úřadu má se v malých městech jen osm osob místo 12 co konšely voliti. Každý purkmistr má svůj úřad 3 měsíce podle posloupnosti držeti.

2.
26.
24.
29.

Januari nastoupil
Marci
Juni
Sptbr.

Jan Ašenbrener co primátor.
Ignác Hrdlička
Vencl Kratochvíl
Jan Procházka
1756

26. Junuarii popustil Václ. Lazar domek Janu Lehkýmu za 150 fr. Ten složil městské právo 1 fr., 10.

16. Marcii obnoven jest magistrát zkrze uroz. p. Václ. Fil. Fridla, ten čas pana direktora.

Primátor Jan Ašenbrenner,

1. Ignác Hrdlička,
3. Jan Procházka,
5. Jakub Bílek,
nově zvolený Jan Šoupal.

2. Václ. Kratochvil,
4. Frt. Hrdlička,
6. Václ. Novotný,
 

Starší obecní:
panský rychtář
městský
servus

Jakub Křížala, Frt. Křížala,
Jan Litomyský,
Josef Vavřina,
Frant. Lanc.

1. Januari ouřad přijal
5. Marcii
6. Juni
3. Sptbr.

Frt. Hrdlička.
Jak. Bílek,
Václ.Novotný.
Jan Šoupal.

< 1750-1753

Obsah

1757-1762 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0