Kronika obce Žleby

< 1754-1756

1757-1762

1766-1799 >
1757

Velice divno jest, že nic nezaznamenáno o svedené bitvě u Kolína, v které král pruský se ztrátou 20.000 mužů od Dauna poražen byl. Dojista bylo vojsko i ve Žlebech, než ke Kolínu se dostalo.

Snad vojna ta byla příčinou, že se nic nezaznamenávalo.

1758

8./1. Fr. Hrdlička, 6./3. Jakub Bílek, 29./16. Jan Šoupal, 2./9. Jan Ašenbrener,primátor

1759

3./1. Vencl. Kratochvíl, 29./3. Jan Procházka, 5./7. Ft. Hrdlička, 4./9. Jakub Bílek.

1760

2./1. Jan Šoupal, 24./3. Jan Ašenbrener, 1./7. Vencl. Kratochvíl, 30./9. Jan. Procházka

1761

4./2. Frant. Hrdlička, 28./3. Jakub Bílek, 30./6. Jan Šoupal, 29./9. Jan Ašenbrenner.

22./2. byla veliká povodeň. Voda zaplavila hřbitov a farskou zahradu, odnesla ploty a vyvrátila stromy.

1762

2./2. Vencl. Kratochvíl, 31./3. Jan Procházka, 3./7. Frant. Hrdlička, 2./9. Jakub Bílek,

30. Aug. Mrtvola kněžny paní matky byla přivezena z Vídně a odpočívá v chrámu Páně v hrobce.

Od requii odkázáno cechům 1 sud a 1 vědro piva, ouřadu též 1 vědro piva.

Z důchodu obdržela obec za magaciny za prošlá léta 1757-1761 174 fr., 10 kr.

Z té sumy vydáno:

na 2hý kvartál kontribuce za r. 1762
50 sousedům rovným dílem při ouřadě rozděleno po 51 kr.
od foršponu zaplaceno za sousedy
od pošty těch peněz do důchodu
dohromady

103 f. 18
3 f. 17
13 f. 30
31
174 f. 10

< 1754-1756

Obsah

1766-1799 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0