Kronika obce Žleby

< 1757-1762

1766-1799

1803-1808 >
1766

16. Nvbr. právo městské složil Bern. Dobrovolný 1 f., l0, Jan Vraný 1 f., 10. O Božím Těle ve 4 hod. odp. postiženy Žleby velkým krupobitím. Komise z Čáslavi prohlížela škodu.

Od r. 1766 až do r. 1788 složili městské právo:

Jan Lehký

1 f., 10

Václav Křížala, mladý

1 f., 10

Václ. Pukáček

1 f., 10

Jan Ašenbrener, mladý

1 f., 10

Vencl. Braunstein

1 f., 10

Jan Bílek, mladý

1 f., 10

Vencl. Holeka

1 f., 10

Antonin Steiner

1 f., 10

Josef Horký

1 f., 10

Jiří Kořínek

1 f., 10

Václav Ruf

1 f., 10

Matěj Kratochvil

1 f., 10

Josef Rak

1 f., 10

Jiří Pospíšil

1 f., 10

Matěj Vraný

1 f., 10

Karel Linhart, barvír

1 f., 10

Václ. Bečák

1 f., 10

Jiří Šoupal

1 f., 10

Jiří Raif

1 f., 10

Ignác Kratochvíl

1 f., 10

Jakub Kořínek
Matěj Novotný
Jan Litomyský, zvoník
Václ. Procházka, kožešník
Jan Křížala, zvoník
Václav Klainer
Karel Komárek
Ignác Ašenbrener
Jan Linhart
Ignác Litomyský
Frant. Ašenbrener

Jan Lankaš
Frant. Kutílek
Matěj Litomyský
Matěj Novotný
Václav Novotný
Jiří Hanš
Jan Lehký
Jiří Zajíc
Josef Jelínek
Ignác Jelínek

Zde skončil starý protokol, a dalšího pokračování není, až teprv roku 1821 bylo sem tam něco málo do založené pamětní knihy zapsáno, avšak velmi neúplně, mnoho roků za sebou jdoucích nebylo vůbec ničeho o událostech se sběhších poznamenáno.

Teprv p. E. Šel, byv zvolen za purkmistra, některé pamětihodné události za svého úřadování poznamenal a knihu pamětní obnovil. J. Kratochvíl, říd. uč. hleděl paměti doplniti a dále znamenati. Ze starých poznámek uvedl zápisky doslovně, tak jak je předkové naši zapisovali.

Laskavostí vdp. P. Antonína Schreibra, zdejšího děkana, bylo mu umožněno některé paměti po r. 1766 z farního archivu vypsati

1770

vystavěna nová kostnice.

1783

kostel sv. Anny obnoven, nový oltář a křížová cesta pořízena. 29./11. k večeru přijel na komisi v záležitosti evangelíků, jako královský komisař, biskup Leopold z Háje, kterýž 1./12. povolal ku konferenci dva úředniky hospodářské, 2./12. lid a 3./12. duchovenstvo z vikariátu Haberského.

1784/5

byla zima velice tuhá, trvala až do června, sníh zmizel teprv v polovici měsíce května a stromy v zahradách z větší části zmrzly.

1786

Společnou pomocí J. J. knížete, co patrona lidu a záduší, postavena byla škola naproti faře. Obec Bousov byla od Žleb odfařena a přifařena k Ronovu. Za to ku faře Žlebské přifařeny Vrdy, dvory Skovice a Koudelov.

1789

Byla tak velká zima, že staré i mladé stromy pomrzly a sotva 10 díl se udržel.

1795

11. 11. zemřel Jan Adam kníže z Auerspergu, 15./11. o 7. hodině přivezen do Žleb, kde 17./11. do hrobky pochován.

1799

Velká povodeň následkem tuhé zimy a rychlého tání. Led byl 2 stopy silný, přes Doubravku stržen a farská zahrada spustošena.

< 1757-1762

Obsah

1803-1808 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0