Kronika obce Žleby

< 1803-1808

1810-1829

1830-1844 >
1810

Stříbrné náčiní kostelů muselo do mincovny odvedeno býti. Kostel Žlebský musel dáti: 1 stříbrný kalich, stříbr. spodek ciboria, stř. pacifíkál, kaditelnici s loďkou, nádobky a monstranci. Kostel Licoměřický stř. spodek kalicha, dohromady 9 lb. stříbra. Starodávní kalich z r. 1531 vyplatili dobrodincové a zůstal neporušen.

1812

16./2. zemřel ve Vídni Vincenc kníže z Auerspergu, adopt. syn Karla knížele z Auerspergu v stáří 21 r. 7 m. a byl 24./2. v Mauseleum na levé straně pochován. 12./2. vloupali se v noci zloději do kostela. Vylomili dveře na kůr, otevřeli násilím tabernákulum, ukradli monstranci a ciborium, jehož kupa zdobena byla bohatým pláštíkem, 4 svícny, 3 pokrývky z oltářů, 2 alby, kalich postříbřený a cínové konvičky.

1821

27. listopadu bylo 7 sousedských stodol ohněm zničeno, při kterémž ohni hr. Josef z Thunu ze Zehušic osobně odnášením pohořelého dříví a nošením vody se zúčastnil a dobrý příklad přítomným dal. Na kopci proti dvoru Sigmundovu vystaven úřední dům pro oddělení soudní a politické, které dříve ve vedlejším stavení u zámku umístěno bylo.

1822

stavěna silnice od mostu do půl kopce na náklad obce, J. J. kníže Karel z Auerspergu vystavěl rodinnou hrobku u kostela, nad ní kapli sv. kříže s krásnou kopulí. Zemřel 6. prosince ve Vídni a tělesné pozůstatky 16./12. uloženy v hrobce.

1823

Josef Lutna byl představený města, Mündl direktorem na panství.

1824

stavěna silnice od panského domu až k dolejší bráně na náklad obce. Rychetní špejchar vystaven na obecním místě; obec zaplatila na ni připadající obnos 100 zl. V t. r. přestavovala se fara. Chlévy a kůlna byly nově postaveny. Velká povodeň nadělala mnoho škod na mlýnech, polích a lukách.

1825

4. září zemřela Josefíma kněžna z Auerspergu v stáří 69 r. a byla 12./9. v hrobce pochována.

1826

přestaven panský dům na školu.

1827

stavěna zeď okolo hřbitova. Materiál dala vrchnost, za práci platila obec 133 zl. 20. května zemřel dp. děkan Josef Kratochvíl.

1829

dne 27. dubna strhla se průtrž mračen a taková povodeň, že u podzámeckého mlýna hráz se protrhla a Englišem přes hrázeckou hráz tak prudce voda tekla, že nikdo ani jíti ani jeti nemohl. Voda vrazila až do stavení Jiřího Hradeckého, a komorou si průchod si učinila, manželka Hradeckého, která z ní něco zachrániti chtěla, vodou stržena, do Doubravky zanesena a pak u vesnice Vrdy utopena nalezena byla.

T. r. byl velmi schátralý kostel sv. Marka až na presbiterium snešen, také přistavěná věž byla odstraněna a zvony do kostela sv. Anny přenešeny.

< 1803-1808

Obsah

1830-1844 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0