Kronika obce Žleby

< 1810-1829

1830-1844

1845-1849 >
1830

dne 23./5. počalo milostivé léto a trvalo do sv. Trojice. Zuřila cholera, na kterou mnozí ze zdejších kolatorniků zemřeli.

1832

byla založena školka ovocní vedle Josefa Křížaly nákladem obce, aby se žáci stromy šlechtiti učili.

1833

Vystavěna suška nákladem obce z kamena a taškami pokryta. Rychtářem byl V. Brichta.

1834

panoval mor mezi drůbeží, který později zachvátil i dobytek hovězí a koňský. Příčinou bylo dlouhotrvající sucho a neobyčejné horko.

1835

2. března zemřel císař František I. 10. července uděloval J. M. biskup Hanl biřmování. Byla štětována cesta od domkaře Bendy na kopec k sousedským stodolám nákladem obce.

7. září korunován v Praze král český císař Ferdinand V., 12.září korunována jeho choť císařovna Marie od arcibiskupa Anquiese.

1837

Rychtářem byl Antonín Kratochvíl.

1838

před měřením sazeny hraniční kameny. 10. února vyhořel obecní dům. Přeměřovalo se pole vrchnostenské i sousedské.

8. pros. vyhořel soused Josef Horálek, při kterémž ohni náš jasný kníže pán Vinc. z Auerspergu se svými lidmi, jakož i sám osobně vodu z řeky Doubravky nosil a příklad všem dobrý dával.

1839

zemřel učitel Em. Vlček a nastoupil Ft. Mezer.-Druhá brána u nynějśího domu p. stavitele Šela sbourána.

1841

shořelý obecní dům nově vystavěn. Socha Panny Marie přenesena od kašny a knížecích kůlen na prostřed náměstí. Upraven most přes Doubravku.

1842

bylo veliké sucho a následkem toho hlad. V této tísni ukázal se kníže Pán velkým dobrodincem chudého lidu, podporoval jej potravinami i penězi. Na kopci postaven nový kříž litý a pozlacený krucifix na kamenném podstavci nákladem obce. Zavedeno mýto z mostu k ruce mil. vrchnosti.

1843

byly 2 obrazy na plechu malované sv. Jan a Pavel před krucifix do kamene nákladem obce zasazeny. Vystavěna silnice městem Žleb.

1844

postaven na kříž u fary obraz sv. Salvatora nákladem obce. 30./6. uděloval J. M. Karel Hanl, biskup královéhradecký svátost biřmování.

< 1810-1829

Obsah

1845-1849 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0