Kronika obce Žleby

< 1855-1859

1860-1864

1866-1869 >
1860

Na základě nového živnostenského zákona byly dosud stávající cechy řemeslnické vyzdviženy a místo nich nový spolek živnostenský v život uveden. Tím se však řemesla nepovznesla, nýbrž rok od roku stále mistrů ubývalo, a místo řemeslníků množil se počet továrních dělníků, tak že zde vyjma obuvníků, krejčů, kovářů, kolářů, zámečníků, truhlářů, tesařů, zedníků, pokrývačů, řezníků a mlynářů jiných řemeslníků nestává, a tito dosti nuzně se dále živí. Zákonem tím kapitalisté získali, řemeslníci ztráty utrpěli.

1861

V měsíci srpnu se Doubravka náhle v noci rozvodnila, oba parky zaplavila, do nich mnoho prken, klad, dříví a obilí nanesla. Březová lávka, jež oba parky spojuje, vodou stržena a odnešena byla.

7. července daroval J. J. knížeVinc. z Auerspergu, že byl za purkmistra zvolen, městu novou 4 kolovou požární stříkačku. T. r. volený výbor sestával z následujících osobností:
J. J. kníže Vinc. z Auerspergu, starosta,
Frant. Novotný, měšťan, 1. rádní,
Jan Wolf, farář, 2. rádní,
Josef Linhart, mlynář, výbor,
Jan Nečásek, řiditel cukrovaru,
Antonín Jahoda, lékař,
Ant. Quis, hospodářský úřed.,
Frant. Braulík, účetní v cukrovaru,
Michal Šel, stavitel,
Frant. Minařík, měšťan,
Frant. Jeřábek, hodinář,
Frant. Melzer, řid. učitel.

Téhož roku zakoupil J. J. kníže z Auerspergu na západní straně zámku ležící chalupy č. 123 od Jana Fukáčka, č. 124 od Stěpána Mrkvičky, č. 125 od Antonína Braunsteina a vystavěl jim nové domky na kopci podél silnice k Ronovu a sice čís. nové 182 Fukáčkovi, 181 Braunsteinovi, 179 Mrkvičkovi.

Nákladem vlastním nechal J. J. kníže z Auerspergu přeložiti silnici okresní okolo čís. pop. 14., 15. myslivny a opatrovny, kdežto dříve vedla mezi čísly 14 a 15 z jedné a čís. 143, 140, 141, 250 z druhé strany. Přeložením tímto se dřívější prudké stoupání po staré silnici odstranilo, a za to volné stoupání na nové silnici zřídilo.

1863

Dne 11./5. zemřela ve Vídni J. J. kněžna Gabriela z Auerspergu, rozená princezna z Lobkovic, matka knížete Vincence Karla, byla dne 14./5. drahou do Kolína přivezena, odkudž po zádušních službách Božích v tamnějším kapúcínském kostele přes Malín, Čáslav do Žleb dovezena a zde 15./5. za ohromného účastenství domácích i cizích v rodinné hrobce k věčnému spánku uložena.

1864

počata stavba velké kulaté věže u zámku podle návrhů a plánů knížecího architekta Bened. Škvora pod dozorem stavitele Michaela Šela a stavba ukončena r. 1868. Dříve byla na místě této věži jen malá otevřená vížka přízemní, která byla tvořena co pokračování okolní zdi; roh zámku byl celý až po zemi úplně volný, před nim se teprvé tato vížka nacházela.

T. r. volen obecní výbor a zvoleni následujicí pp.:

J. J. kníže Vincenc z Auerspergu, Michal Šel - Frant. Novotný - P. Jan Wolf - Josef Linhart - Jan Nečásek - Frant. Braulík - Frant. Melzer - Frant. Minařik - Frant. Jeřábek - Vojtěch Linhart - Jan Kubín.

< 1855-1859

Obsah

1866-1869 >
(c) 2004-2023 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0