Kronika obce Žleby

< 1866-1869

1870-1874

1875-1879 >
1870

Bylo v Žlebech přítomno 1849 obyvatelů, ve 187 domech. Do obecního zástupitelství zvoleni pp.:

Josef Linhart, starosta,
Michal Šel, 1 radní, † 8.8. 1872
Jan Kubín, 2 rádní, kontrolor,
Jos. Holešovský 3 rád., pojezdný,
Jan Wolf, farář,
Alois Engelbert, adjunkt,
Zást. Viril. hlasu
Frant. Braulík, správce cukrovaru.

Karel Procházka, truhlář,
Jos. Novák, hostinský,
Václ. Procházka pekař,
Leop. Vyklous, c. k. postmistr,
Vojt. Linhart, hostinský, † 11.4. 1872
Frant. Melzer, učitel řídící, † 13.6. 1872

14. dubna zakoupila J. J. kněžna Vilemína z Auerspergu od obce špýchar za 2000 zl. s okolním pozemkem a zřídila tam nemocnici pro 12 služebníků panských. K obsluze nemocných povolány 3 řeholnice kongregace "Nejsvětějšího Spasitele" z Vídně.

1871

Nemocnice počala se stavět 1871 a byla 15./7. r. 1872 vysvěcena.

1871 3. září povoleno zříditi studeň na náměstí.

1872

20. května byla přičiněním 66 občanů uvědomělých za1ožena ve Žlebech "Záložna Žlebská". Do prvního výboru zvoleni následujicí páni: Jos. Raiman, kupec, Ft. Minařik, kupec, Emil Šel, stavitel, Karel Forman, rolník v Zehubech, Jos. Linhart, mlynář ve Žlebech, Jos. Hołešovský, správce velkostatku Žlebského, Jos. Farkač, občan, Frt. Mišák, občan, Jan Kubín, kontrolor, P. Jan Wolf, farář, Jan Saidl, měšťan., Jos. Říha, rolník z Tuchova, Jos. Jaroš, krejčí z Ronova. Zvláštní zásluhu o rychlé zavedení činnosti má p. Leop. Vyklous.

30./5. byl prápor živnostenského spolku slavnostně posvěcen.

13./6. zemřel řídící učitel František Melzer. Řídícim učitelem jmenován Josef Kratochvíl, učitel na hlavní škole Novodvorské.

9. července 1872 prodána správě knížecí obecní kůlna na hasičské potřeby za 651 zl. 17 kr.

1873

J. J. kněžna Vilemína z Auerspergu dala celý Žlebský háj s loukou "Ohradou" a strání "Štikavkou'' za příčinou zřízení srnčí obory plotem ohraditi.

27. července zvolena poprvé místní školní rada. Dříve se vždy proti volení protestovalo z příčin politických. Zvoleni byli: Pp. Jos. Holešovský, Kar. Procházka, Ft. Braulík, Jos. Linhart, Frant. Forman. Dne 1. ledna 1874 počala úřadovati.

26. září uloženo obecnímu zastupitelství, aby vystavělo kůlnu na hasičské nářadí. Měla se postavit vedle zahrady Horálkovy na Kopci. Později usnesení toto zrušeno, a vyhlédnuto jiné místo.

T. r. byla světová výstava ve Vídni, po které následoval veliký krach,

Mnoho ústavů peněžních, továren a obchodů zaniklo a tím občané o velikou část majetku byli připraveni. Škoda páčila se na mnoho miliónů. Tak jen ve zdejším okolí padl cukrovar Tupadlský, Močovický, Kutnohorský; záložna v Tupadlech, v Golč. Jeníkově, úvěrní spolek v Kutné Hoře a mnoho jiných.

1874

1874 26. května se konala volba výboru. Zvoleni byli pp.: Frant. Braulík, Leop. Vyklous, Jan Kubín, Frt. Forman, zámečník, Václ. Procházka (3tí rádní), Jan Wolf, farář, Jos. Linhart (starosta), Ft. Teplý, učitel v. v. (1ní rádni), Forman Čeněk, Emil Šel, stavitel (2hý rádní), Ft. Minářík ml. (4tý rádní), Karel Procházka, truhlář.

< 1866-1869

Obsah

1875-1879 >
(c) 2004-2023 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0