Kronika obce Žleby

< 1870-1874

1875-1879

1880-1884 >
1875

Nákladem 420 zl. vystavěla obec Žlebská novou kůlnu pro hasičské nářadí a stříkačku u obecního dvorce, kostel zdejší byl velikým nákladem 4.632 zl., 58 kr. na útraty J. J. kněžny Pí Vilemíny z Auerspergu opraven a 19./12. u přítomnosti Jasné knížecí rodiny slavnostně vysvěcen, při které příležitosti byl nový prápor školní mládeže posvěcen.

T. r. v únoru vyhořely velkodvorské stodoly, které zapálil ze msty čeledín Komínek, začež byl na 2 roky do žaláře odsouzen.

11./3. byla velkostatku odprodána obecní zahrada za kostelem se nacházející č. p. 201 ve výměře 891Q za 500 zl.

27./5. jmenován od J. c. k. Vel. císaře Dr. Jan Hais biskupem Kralohradeckým.

Zima byla t. r. velmi tuhá a sněhu mnoho. Mrazy na jaře spálily všechen květ na stromech a proto t. r. žádného ovoce nebylo.

1876

Dr. Frant. Palacký, slavný historiograf, politik, buditel, otec a vůdce národu zemřel 26. května 1876.

V tomto roce velká voda Doubravky strhala splavy u mlýna obecního p. Linharta a u Podskalského. Na místě posledního byl vystaven nový splav o 20 sáhů níže po vodě ze kvádrů žulových za obnos 24.000 zl. Při tom se snížila voda a vypláchla řečiště tak, že byl tím prastarý splav 3 metry pod vrchem vody ležící, odkryt. Splav byl ze dřeva rouben, vyplněn kamením a měl u prostřed dřevěné potrubí. Nalézal se poblíže nynější lodnice na přič řeky ku rohu skály na levém břehu Doubravky. Také na dně řeky byly nalezeny staré břehy řeky zachovalými kořeny olší.

T. r. byla u dvorce obecního založená ovocní školka a náležitě ohrazena, hlavně přičiněním říd. učitele Josefa Kratochvíla. Stará školka byla u nynější nemocnice r. 1833 založena, ale úplně zanikla, tak že při odprodání místa toho pro nemocnici, nebylo tam ani stopy po stromečkách.

Nařízením zemské školní rady byla 30./11. 1876 zařízena 3tí třída při zdejší škole. Bylať toho veliká potřeba, neboť bylo ve 2 třídách 325 žáků.

Třetí třída zařízena v bývalé úřední síni obecní s přivolením J. J. kněžny Paní co vlastnice.

O síni té již 15./11. 1714 byla učiněna zmínka, že toho dne v tom novém místě rádním první sessí byla. V domě tom byl hostinec a r. 1824 byl tak zvaný "panský dům" pro školu upraven. Do místní školní rady zvoleni pt. Braulík, Šel, Bauman, Teplý, Vyklous.

1877

27./8. volba obec. Zastupitelství. Zvoleni pt. v 3. sboru Č. Forman, Rud. Berka, Fr. Braulík, Jan Forman; v 2. sboru: Ft. Teplý, Václ. Procházka, Ft. Forman, Jos. Linhart; v 1. sboru: Jan Pavlík, Jan Wolf, Jos. Holešovský, Jos. Procházka; starosta Ft. Teplý, Pavlík 1ní, C. Forman 2hý, R. Berka 3tí, V. Procházka 4tý rádní.

Za příčinou velkého počtu školou povinných dětí podal obecní výbor žádost k J.J. kněžně o výměnu domu čís. 67 za čís. 12, aby si mohla obec zařídit potřebné místnosti pro rozšíření školy, čemuž však vyhověno nebylo.

1878

Ustanovena komise pro upravení daně pozemkové. Za důvěrníky při zakládání pozemkových kněh ustanoveni p.Jos. Linhart a Ft. Teplý.

10. ledna přijel J.J. František Josef, kníže z Auerspergu se svou chotí ,Vilemínou, rozenou hraběnkou z Kinských, hned po odbyté svatbě ve Vídni do Žleb, kdež od všeho obyvatelstva s velikou slávou uvítáni byli.

17./11. byl ve Žlebech zařízen telegrafní úřad v domě p. poštmistra Vyklouže.

1879

20./3. zemřel farář P. Jan Wolf.

18./4. usneseno oslaviti 23. a 24. dubna, výroční den stříbrné svatby Jeho Vel. císaře.

25./8. uvítán nový p. farář P. Ft. Vomáčka. T. r. zuřily neštovice po celý rok.

Usneseno poříditi 6 svítilen.

< 1870-1874

Obsah

1880-1884 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0