Kronika obce Žleby

< 1885-1889

1890-1894

1895-1899 >
1890

Dne 4. září udělala povodeň mnoho škod na polích a lukách, voda vystoupila 2,10 m nad normál. Vltava též se rozvodnila a vystoupila 5,30 m nad normál. 3 oblouky starobylého Karlova Mostu zbořila a část Prahy a okolní obce zatopila, při tom velikých škod nadělala. Činěny sbírky po celé zemi; ve Žlebech sebráno p. E. Šelem a Čeňkem Formanem 151 zl.

24./11. byla ve Žlebích ještě větší povodeň než 4. září.

1891

1. ledna při sčítání lidí bydlelo v domech 419 rodin, 2291 duší; a sice 2240 Čechů, 47 Němců, 1 Polák, 2 Angličani, 1 Francouz. Dle náboženství 2230 kat., 6 aug., 33 helv., 1 ang., 20 židů, 1 bez konfese. O 10 duší více než r. 1881.

Dne 19. února volba obec. zastupitelstva a dne 5. března volba ob. představenstva. Za starostu zvolen p. Ant. Havlíček. Za 1 rádního pp.: Č. Forman, 2. Emil Šel, 3. Jan Hoffman, 4. Č. Crkal, 5. Ft. Růžička; ve výboru byli pt.: R. Bauman, P. Frt. Vomáčka, Dr. Kohout, Jos. Kratochvíl, Jan Horák, Ft. Forman, E. Stáně, Jos. Hanousek, Jos. Táborský, Jos. Hanousek, rolník, Ant. Crkal, Jan Říha.

Zima velmi tuhá a není pamětníka takových mrazů. Začaly koncem listopadu 1890 a trvaly až do konce března; pak bylo chladno a deštivo. Žně se opozdily o 6 neděl. V červnu, červenci a srpnu málo dnů bez deště. V září a říjnu bylo počasí pěkné a bez dešťů. Na počátku listopadu uhodily mrazy, tak že se 8./11. jezdilo na bruslích. Ovoce bylo takové množství, až se stromy lámaly.

Jubilejní výstava v Praze vydařila se znamenitě. 26./7. dostoupil počet platících osob 1 milion, a v celku navštívilo výstavu 2,434.887 osob.

1892

26. m. ledna zaslal J. J. kníže z Auerspergu poděkování za vyznamenání, jakéhož se mu jmenováním za čestného měšťana Žlebského dostalo, a věnoval obnos 500 zl. v stříbrné rentě co příspěvek ku fondu chudinskému obce Žlebské s přáním, by úroky z tohoto kapitálu k ulevení nouze Žlebských chudých dle usnesení městské rady používány byly.

Usneseno, aby p. purkmistr s p. rádními osobně J. J. knížeti díky vyslovili.

28./3. slavena 300 letá památka narození nejslavnějšího učitele Jana Amosa Komenského ve všech zemích. Na návrh Jos. Kratochvíla, říd. uč., založila záložna místo osvětlení fond 100 zl. na ošacení chudého hodného žáka v ten památný den.

27./10. zemřel biskup Dr. Jan Hais.

1893

19./l. jmenován biskupem králohradeckým Jan Brynych, V druhé polovici února počasí jarní, v dubnu mrazy, 6./5. padal sníh. Jaro i léto chladné a suché. O píci veliká bída, dobytek velmi laciný. Ve žních počasí deštivé; lidé nemohli ani to málo, co se urodilo do stodol skliditi.

Dne 21. května volba obecního zastupitelstva. Za starostu zvolen p. Ant. Havlíček, 1 rádního p. Jan Hoffman, za 2. p. Čeněk Crkal, 3. p. Jan Říha, za 4. p. Čeněk Forman, za 5. p. Josef Hanousek, rolník; dále výboři: pt. Rud. Bauman, Jos. Kratochvíl, Dr. Kohout, P. Frt. Vomáčka, Jos. Brukner, Karel Procházka, Jan Horák, Leop. Vyklous, Antonín Crkal, Josef Hanousek, krejčí, Josef Táborský, Josef Mrkvička.

1894

T. r. byla socha rodičky Boží na náměstí stojící nákladem dobrodinců vkusným železným zábradlím opatřena, což k okrase náměstí přispělo.

Přičiněním starosty p. Ant Havlíčka, byla chatrná dřevěná vrata u hřbitova vkusnými železnými nahrazena.

18./3. napadlo tolik sněhu, až se stromy lámaly.

< 1885-1889

Obsah

1895-1899 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0