Kronika obce Žleby

< 1900-1904

1905-1907

1908 >
1905

Ve schůzi 24. února bylo místo, komisí zvolenou pro novou studeň navržené, schváleno, a studeň do července vykopána.

13. května byla slavnostní schůze, ve které byl J. J. kníže Jiří z Lobkovic, nejvyšší zemský maršálek království Českého, pro své zásluhy zvolen čestným měšťanem města Žleb.

Ve schůzi 6. července usneseno podporovati žádosti podílníků kontr. fondu, aby z úroků fondu byla postavena mostní váha, a na zaplacení parní stříkačky mohlo se z tohoto fondu použíti 1800 K. Žádost ta byla podána k zemskému výboru k příznivému vyřízení.

Opatrovna, která již nevyhovovala, byla sbořena, nová jednopatrová budova nákladem J. J. kněžny Vilemíny z Auerspergu postavena, a dne 22. prosince slavnostně vysvěcena.

1906

Dne 16. června provedena volba do obecního výboru. Zvoleni byli pp. P. T. do 1. sboru: Frt. Müller, řiditel panství, virilní hlas, Jan Hoffman, řed., Rud. Bauman, důchodní, E. Šel, stavitel, M. Köcher, správec, Ant. Havlíček, obchodník, vdp. P. Ant. Schreiber, děkan. 2. sbor pp.: Jos. Hanousek, rolnik, Čeněk Crkal, obch., Ft. Hanousek, rol., Václ. Jelínek, účetní, Jos. Kučera, obch., Jos. Kratochvíl, ř. uč. V. v. 3. sbor pp,: Ant. Táborský, host., Jan Žďárský, pekař, Jos. Mrkvička, roln., Jos. Hanousek, krejčí, Jan Soukup, kominík, Jos. Procházka, pekař.

30. června, Za starostu zvolen opět p. Ant. Havlíček, 1 ní rádní p. Jan Hoffman, 2. Čeněk Crkal, 3. Ant. Táborský, 4. Jos. Hanousek, rolník, Funkce rozděleny následovně: policii: p. Jos. Hanousek, rolník; zahrady: p. Čeněk Crkal; právní záležitosti: p. Ft. Müller, řiditel; smírčí soud: pp. Josef Hanousek, rol., Čeněk Crkal; kontribučenský fond: p. Čeněk Crkal; zdravotní komise: pp. MUDr. Kessler ze Sprengeisenu, E. Šel, Ant. Táborský, řid. Hoffman, Mart. Köcher, správec; chudou kasu: vdp. P. Ant. Schreiber, děkan; stavební komise: pp. E. Šel, Jos. Hanousek, Mart. Köcher.

Počasí v tomto roce bylo velmi příznívé. Ve žních na obilí ani nekáplo. Též hojnost ovoce bylo, zvláště jablek a švestek až se stromy lámaly; ku konci pak přišla na ovoce pohroma. Neustálým od 11.-26. září trvajícím deštěm vzalo ovoce, zvláště švestky, zkázu.

1907

Po schválení zákona o všeobecném hlasovacím právu byli poprvé voleni poslanci do říšské rady. Bylo mnoho stran, a každá hleděla pro svého kandidáta většinu voličů získati, tak že na některých místech až ku rvačkám došlo.

U nás kandidoval Dr. Bedřich Pacák, c. k. ministr, který již po 18 roků zdejší okres zastupoval a také opět za poslance zvolen byl. Dne 6. května přijel do Žleb, kde u radnice všemi korporacemi slavnostně byl vítán a doprovázen do sálu knížecího hostince „na Hrázi”. Zde přednesl svůj program a po schůzi udílel audience.

Dne 1. července zemřela Charlotta, princezna z Auerspergu v 22. roku stáří, 4./7. byla mrtvola ve Slatiňanech vykropena, do Žleb převezena a 6./7. v rodinné hrobce pohřbena. Občané Žlebští truchlili s Jasnou knížecí rodinou a vyvěsili na domech svých na důkaz smutku černé prápory.

14. července byla průtrž mračen, z čehož povstala povodeň jako r. 1897. V chalupách pobořila voda taras a obci tím veliká škoda vzešla.

6. srpna strhl se strašný víchr a příval, který sice jen ? hodiny trval, ale velikých škod na budovách a stromech nadělal.V Chrasti na dráze převrhl 4 vagony, u nás vozy s obilím p. Hanouska. Cyklon ten zuřil po celých Čechách, a všude nadělal mnoho škod. Následkem stávek povstala ve všem veliká drahota. Chleba 1 kg 32 h, bílá mouka 41 h, veškeré maso o 20-30% dražší, uhlí 1 q 4 K; vůbec všechny potřeby a práce velmi zdraženy.

23 srpna zvoleni do místní školní rady pp. Čenek Crkal, Jos. Hanousek, rolník, Jos. Hanousek, krejčí, Josef Kratochvíl, Emil Šel, Jan Żďárský.

< 1900-1904

Obsah

1908 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0