Kronika obce Žleby

1720-1724

1725-1729 >
1720

14./1. repartice na regruty a remontní koně 44 f., 15 kr.

25./6. jsme vinšovali J. M. Pánu našemu o jeho svátku Jana Křtitele a darovali jsme mu jeden tucet citronů.

1721

Páni dle řady ouřad purkm. přijímali.

10./7. Václ. Litomyský a Jan Zálabský vyčítali si krádeže. Oběma před rádní světnici zkrze posla právního pouta na obě nohy dány a tak do arestu šatlavního jsou vedeni.

V této sessí obnoven jest poctivý cech pekařský a mlynářský. Za staršího cechmistra zvolen Mikuláš Lankaš, za druhého Jan Ašenbrenner, pekař.

18. Sptbr, ráčil jest odjeti do cizích zemí náš mil. Pán dědičný a na jeho místo za plnomocníka zřízen Vys. ur. Pán Ft Pachta svob. Pán z Rájova.

1722

14. Sptbr. ráčil se šťastně zase z cizích zemi navrátiti náš mil. děd. Pán. Předně poddaní všichni na koních až k sv. Anně, ouřad měst. před branou očekával, kdež od písaře radního oraci učiněna byla, a byl až do zámku doprovázen hudbou, a tu zase přivítán, za kterou vlídnost městu sud piva darován.

1723

17. Juli. přijel J. M. Pán, jakožto nově zvolený hrabě z Kaisersteinu na Žleby a s ním jeho nevěsta, rozená slečna z knížecího rodu z Mansfeldu a s ní jeji pí máteř kněžna z Mansfeldu, též jinší vzácní hosté, kterýmžto slavné přivítání celého města ano i také panství učiněno a po několik dní svatba slavnostně držána jest.

Dne 31. Oktbri. prodal celé panství Žlebské J. M. hrabě z Kaisersteinu p. Karlu Joachimovi, sv. říše hraběti z Breda za 400.000 zl. rýn.

1724

27. Januari učiněna smlouva mezi Jiříkem Křížalou a synem Janem na domek nárožní naproti faře za 60 fr., 10½, záhonu pole za 30 fr.

15. Juni dle poručení kr. ouřadu Čáslavského prijali jsme do arestu z Čáslavi cikánky: totiž Mářu 30. letou, Lydu 15. 1. Verunu 9. 1. a chlapce Tomše 9. 1. a dítě malé ¾ léta, kterýmž se Alimentaci z kasy dává do vyjití sentenci kr. sl. Tribunalu Appell.

22. Juni Mářa examinirována, podobně i Lyda, které exameny do Prahy zaslány jsou.

29. Juli přišla sentenci od kr. sl. Appelaci a 31. jim publicirováno a 2. Aug. ve skutek uvedeno. Máři levé ucho uřezáno, poněvadž pravé již uřezáno měla, Lydě pravé ucho uřezáno, a to zkrze mistra popravního z kr. města Čáslavě pod šibenicí vykonáno, a uši na tu šibenici přibity, a ony na hrdelní revers propuštěny jsou. A ty menší šelmy utekli za nimi.

Obsah

1725-1729 >
(c) 2004-2023 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0