Kronika obce Žleby

< 1720-1724

1725-1729

1730-1734 >
1725

Dne 12. Juni na ustavičnou žádost obce Žlebské obnoven jest magistrat dle nařízení mil. vrchnosti zkrze uroz. p. Jana Václ. Planera, purkrabího panství Žlebského.

Primas:Antonín Lytomyský.
Konšelé: Mikoláš Lankaš,
Šimon Jelínek,
Václ. Krempe
Václ. Auersvald,
Jan Lanc,
Jan Ašenbrener
Kašpar Kroižák,
Stanislav Svoboda,
Jan Křížala, zedník
Conradus Seffler,
Ignác Hrdlička,
Písař radníFr. Bern.Beršík
Starší obecní:Frant.Procházka,
Jan Křížala, řezník
Při právu rychtářském: Václ. Pivoňka starší rychtář
Jan Křížala, krejčí, mladší rychtář,
Šimon Jelínek ml. Služebník Ouředník

24. Juni prodal hr. Breda panství Žlebské a statek Přibyslavice za 420.000 zl. vys. ur. p. Karlu Rychardu Josefu sv. pánu ze Smidlina, kterémuž jsme druhého dne 25. poddanost slibovali a za to sud piva dostali.

1726

24. Septbr. odsouzen Václ. Zdímal, že kradené věci přijímal, k nucenć práci v poutech na obecním neb panském díle po 2 roky.

1727

9. Jan. vedl sobě stížnost p. primas, że jej někteří z nehospodářství obecního vinní, takovým pomluvačům uložen trest 2 zl.

16. Dezembr. představen jest zkrze p. Camrlinka od král. desk zemských za sekvestora panství uroz. rytíř p. Jan Matěj Amcha z Borovnice, a tu jsme jemu všichni poddanost slibovali.

1728

Dne 29. Juli. pronajat jest dvorec obecní na 3 léta po sobě jdoucím slovutným mužům p. Ant. Litomyskému a Mik. Lankašovi, a mají se vedle primasa posloupně p. konšelé k držení dvorce připouštěti, však ale primas jakožto hospodář obce stále v nájmu zůstávati a ročního nájmu 48 fr, platiti povinni budou.

26. Azug. Václ. Pivoňka, starší rychtář; poněvadž se nařízením magistrátu řiditi nechtěl, sesazen, právo složiti musel, a právo odevzdáno Janu Křížalovi, za ml. rychtáře ustanoven Jiřík Vetl.

1729

29. Máje obnoven magistrát zkrze ur. rytíře P. Mat. Amchu z Borovnice sekvestora a uroz. P. Václ. Kaňku hejtmana panství Žlebského. Primas: Antonín Litomyský.

Nově zvoleni byli: Václ. Procházka,
Václ. Kratochvil,
Jan Křížala, krejčí,
Jan Křížala, řezník,
Jan Kroižák.
Starší obecní: Jiřík Hrdlička,
Václ. Křížala.

Konšelé:

Mikoláš Lankaš
Ft. Beršík, spolu písař rádní,
Stan. Svoboda,
Jan Křížala, zedník,

Servus:

Šimon Jelínek.

Rychtářové: Jiřík Vetl, starším,
Jan Procházka mladším,
Inspektorové cechovní:
kovářský:
mlynářský:
krejčovský:
ševcovský:
řeznický:
tkalcovský:
Conrad Šeffler, Ignatius Hrdlička
Conrad Šeffler,
Ft. Beršík,
Ign. Hrdlička,
Jan Křížala, zedník,
Stan. Svoboda,
Martin Procházka.
< 1720-1724

Obsah

1730-1734 >
(c) 2004-2023 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0