Kronika obce Žleby

< 1725-1729

1730-1734

1735-1739 >
1730

Dne 2. máje dokonal život svůj dvojctihodný pán Karel Frt. Tejnický, který přes 35 let ve Žlebech farářem byl a chvalitebně svůj život vedl.

1731

11. Januari Václ. Kratochvíl koupil od Mik. Kutílka, bývalého purkrabího dům se stodolou a k němu patřicími rolemi, loukou a zahradou za 86 zl.

1732

28./1. veliký vítr zvonici Žlebskou vyvrátil.

1733

Dne 26. Juni na den Apoštolů Jana a Pavla stala se nenadálá škoda krupobitím a potlučením, tak že by se říci mohlo, že soudní den nastal. Co při celé obci zaseto bylo, ne hrubě jeden klas ostal, a z toho nemalá škoda následovala, a mezi lidem veliká nouze nastala, neb to boží obilíčko kosami trávními sekati lidé museli, ačkoliv z toho žádný užitek nebyl. Na památku toho dne postavili naši předkové kříž s postraními obrazy sv. Jana a Pavla a koná se k nim každoročně 26./6. procesí za tou příčinou, aby Bůh město před podobnou pohromou chránil.

7. Sptbr. Josef Auersvald koupil od St. Svobody roli jménem Mecheldovskou 20 záhonů, též 30 záhonů od domku Žlebského rolí Faitlových neb krčkovských při bažantnici Vinařské ležící za 208 zl.

1734

Dne 21./5. v pondělí po sv. Trojici stalo se veliké rozvodnění nenadálým velikým deštěm, tak že žádný pamětník nevynachází, který by takovou vodu pamatoval; neb rybník pivovárský strhal do gruntu a odnesl chalupu Bečvárnu. Rybník u židovny též voda ztrhala, židovny půl sebou vzala, z vinopalny kotel pryč odnesla, že ani památky po něm nebylo. Při tom také půl mostu vzala, tak že ani lidé ani dobytek ven z města nemohli a tím lidé velikou ouzkost trpěti museli, a na mnohých místech velikou škodu způsobila. Voda rozvodněna i brány se chápala a stolice v chrámu Páně sem tam plovaly. Voda dosahovala v kostele 1½ lokte vysoko.

Dne 13. Dobr. 1734. s povolením vrchnosti stalo se dobrovolné porovnání mezi Veleb. Pánem P. Janem Egerem t. č. farářem Žlebským z jedné a sousedem Janem Kroižákem z druhé strany.

Jan Kroižák prodává p. faráři k záduší svůj od starodávna vedle samé fary stojící domek na časy věčné a budoucí za 66 kop mišenských, z kteréhož domku zavazuje se kupující prodávajícímu všechno, cokoliv ode dřeva se vynachází darovati a úroky do důchodu platiti atd.

< 1725-1729

Obsah

1735-1739 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0