Kronika obce Žleby

< 1730-1734

1735-1739

1740-1744 >
1735

Dne 13. Febr. obnoven úřad zkrze vys. ur. P. Bernarda Leopolda svob. P. Šmidta, Pána na Hoješíně, sekvestora panství Žlebského a ur. p. Alberta Málka, t. č. zřizeného hejtmana panství Žlebského.

Primas:
Konšelé:
Antonín Litomyský,
Konrád Šeffler,
Ignác Hrdlička,
Jan Křížala, zedník,
Martin Procházka,
Jan Kroižák,
Jan Křížala, krejčí,
Václ. Kratochvíl.
Nově zvoleni: Václ. Křížala,
Václ. Pivoňka,
Jan Procházka,
Frt. Procházka.
Starší obecní:
Servus:
Rychtáři:
Jiřík Sklenář, Václ. Kaňka.
Šimon Jelínek.
Jiřík Vetl, Václ. Kořínek.

Při té renovaci mil. vrchnost byla tak dobrotivá, že ráčila magistratu pasírovati na přivar 1½ sudu piva.

1736

Dne 1. febr. koupil zdejší panství s Přibyslavicemi, Podmoky a Dvorem v Zehubech ve dražbě za 370.000 zl. vys. ur. pán Josef Frt. Sv. římské říše hrabě ze Šenfeldu, pán panství Seče, Nasavrk, Žumberka, Bítovan, Vorle, Zaječic, Libenice, Malče, Puchobrad, Slatiňan, J. V. c. k. nejvyšší komorník a zemský šacmistr v království Českém. Při jeho příchodu byl od celého magistratu uctivě přivítán a vinš jemu zkrze rádního písaře učiněn jest.

8. Febr. zemřel J. M. pán Jos. Frt. hrabě Šenfeld v 73. roku života, k jehož průvodu náš magistrat do Seče byl deputirován. Na to 22. tělo jeho jsme očekávali a naproti němu vyšli až na obec. Odtud pak s V. P. farářem a všemi žáky byl doprovozen do zámku a pak až za Markovskou hospodu. Dovezen byl do Prahy a pochován u Dominikánů na Malé Straně.

Hrabě František Josef ze Šenfeldu byl poslední svého rodu, a ustanovil za dědičku veškerých svých statků nezletilou dceru Kateřinu. Ta zakoupila ve dražbě 10./7. 1739 panství Tupadla, které s panstvím Žlebským spojila. Provdala se za knížete Jana Adama z Auerspergu r. 1746.

1737

Slibovali jsme jako představenému poručníku vys. ur. P. Janu Careto sv. říše řím. hraběti Milesimo, Pánu na Vrších, Budislavi, Záluží a Hořicích, všech panství pupil. Šenfeldovských panství ustanovenému poručníku.

1738

Ceny z r. 1738.

Kůň
" 3 letý
býk
3 letý býk
Odstavče
krmný vůl
odrostlé prase
¼ odrostlé prase
Odstavče
kopa 3 let. Kaprů
kopa 1 let. Kaprů
" štik
korec pšenice
" horší
" žita
" ječmene

37 zl.
20 zl.
14 zl.
11 zl.
3 zl.
24 zl.
3 zl.
1 zl.

15 zl.
8 zl.
4 zl.
2 zl.
1 zl.
1 zl.
1 zl.

30 kr,


15 kr.
30 kr.


40 kr.
30 kr.
15 kr.
45 kr.
40 kr.

korec ječmene horší
" hrachu
" ovsa
" prosa
" sladu
" chmele
" jalovce
" lněného semena
" řepového 2 zl.
" pšeničné mouky
" žitné
" krup
sud piva
1 maz
1 ?, draného peří
1 ? nedraného peří


2 zl.

2 zl.
1 zl.
3 zl.
1 zl.
4 zl.
2 zl.
2 zl.
1 zl.
1 zl.
5 zl.

50 kr.
48 kr.
51 kr.
"
40 kr.

"


15 kr.
30 kr.
40 kr.
20 kr.
2 kr.
36 kr.
27 kr.

Ouřad titéž osoby posloupně vedli.

Na poručení kr. krajského úřadu všichni cechové ve Žlebech přiznání učiniti musely, jaké pokuty se vynašly, což specifirováno bylo. Našlo se 1 fr., 5 kr. které schválním poslem kraj. úřadu do Košetic odeslány byly. Žlebům přišlo dáti z tabáku platu za 1½ léta jednomu každému sousedu po 45 kr., summa 33 fr., synkům po 18 kr., suma 9 fr. 45, podruhům po 18 = 9 fr., všeho dohromady 51 fr., 45 kr.

1739

Toho roku byla veliká zima, která začala o Všech Svatých, prv neslychána, a trvala až do Filipa Jakuba. Byly ukrutné mrazy a sněhu ohromné množství, lidé mnozí veliký hlad vystáti museli, poněvadž na mlýny vody přemrzly, lidé mleti nemohli. S dobytkem velmi veliká nouze byla, zvláště s ovčím, mnoho ovcí zhynulo, místy ovčince prázdny zůstaly.

20. Dzbr. Ten den před sv. Tomášem strhlo se okolo 7. hodiny večer hrozné povětří, tak že několik domů sbořilo a jiných mnoho otrhalo, též stodolám neodpustilo, i sochu Panny Marie na rynku z gruntu vyvrátilo a na kusy roztlouklo, z čehož nemalý strach pocházel.

< 1730-1734

Obsah

1740-1744 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0