Kronika obce Žleby

< 1735-1739

1740-1744

1745-1749 >
1740

Dne 14. Sptbr. vyzdvižena a obnovena socha na rynku, která 20. Dzb, 1739 roztlučena a zkažená byla.

1741

25. Nbr. zápis Václava Novotného na grunt Ignáce Jelínka 70 záhonů role a 10 záhonů louky za 130 fr. Novotný Václ. složil měst. právo 1 fr. 10 kr.

V tomto roce sebralo se ve Žlebech pro vojsko v zemi ležící do Landskrovna a jinam sena 23 Ct. 40 ?., slámy režné 9 Ct. 40 ?., k tomu každý soused po 1 strychu ovsa činí 50 strychů, žita po 3 čtvrcích činí 9 strych. 1 věrt. 3 čtvr., ovsa 9 str. 1 věr. 3 čt., ječmene po 2 věrtelích 25 str. činí dohromady 93 str. 3 věrtele. 2 čtvr.

Seno a sláma musela se dovést do Landskrovna, ječmen do Dobrušky, žito se semlelo a mouka dovezena do Čáslavi, oves do Jeníkova.

Od dovezení se zaplatilo sbírkou na penězích v celé obci sebranou.

Bylo by mnoho psáti, co město v tomto roce zkrze marše a foršpony vystálo, každý soused o tom utrpení zvěděl, a ví o čem povídat. Mnohému ani kousek chleba nezůstalo, a hlad trpěti musel.

20. Aug, dali jsme pro král. armádu do Kundratic sena 200 porcí po 12.?., slámy 200 po 1 otepi, režné mouky na chléb 5 str. 3 věrtele, 1 čt., ovsa do Brandeisa 9 str. 1 věrt., peněz pro vojsko rozlićné 233 fr., 3 kr.

1742

Dne 17. máje 1742 byla bitva mezi Čáslavou a Chotusicemi s králem Brandeburským; jeho lidí padlo 4000, našich 2500.

Divno, že tento rok v protokole zaznamenáno není, co se v Čechách dálo; dojista musely Žleby lecos nepříjemného zakusili, když válka v zemi trvala.

1743

27. Apr. naše nejmilostivější královna Marie Terezie ráčila jeti do měst Pražských a tam slavně korunována.

30. Sptbr. koupila si vdova po † Václ. Kroužilovi místo pro chaloupku i za 35 kr.

1744

V tomto roce složily Žleby do magacínu žita 37 str., 3 v., 2 ct., ovsa 37 str. 2 věr., chleba 750 porcí, sena 450 porcí.

< 1735-1739

Obsah

1745-1749 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0