Vysvědčení o právní způsobilosti

Obecné informace

Vydává občanovi matriční úřad dle místa trvalého pobytu. Vysvědčení platí 6 měsíců.

K vydání občan předloží tyto doklady:

  1. rodný list
  2. doklad o státním občanství
  3. údaj o místu trvalého pobytu
  4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
  5. pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list manžela

Občan není povinen předkládat doklady b až d pokud toto prokáže občanským průkazem.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Správní poplatky

  • 500 Kč
(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0