Vydání duplikátu matričních dokladů

Obecné informace

Matriční úřad vydá doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě činit výpisy v přítomnosti matrikáře:

  • fyzické osobě, které se zápis týká,
  • nebo členům rodiny,
  • zplnomocněným zástupcům

Duplikát matričního dokladu se vydává na základě žádosti vyplněné na matričním úřadu.

Správní poplatky

  • nahlédnutí do matriční knihy 20 Kč za každou matriční událost
  • vydání duplikátu matričního dokladu 100 Kč
(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0