Má to smysl, třiďte odpad správně.

Značky na obalech – naši rádci při třídění odpadů

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:


PapírPAP22
Vlnitá lepenkaPAP20
Hladká lepenkaPAP21
Bílé skloGL70
Zelené skloGL71
Hnědé skloGL72
OcelFE40
HliníkALU41
DřevoFOR50
PolyethylentereftalátPET1
PolypropylénPP5
PolystyrénPS6
Polyetylén (rozvětvený)LDPE4
Polyetylén (lineární)HDPE2
Kombinovaný obalC/obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá
Nápojový kartonC/PAP81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory. Bližší informace se dozvíte na vašem obecním nebo městském úřadu

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!

Přeškrtnutá popelnice značí, že elektrozařízení na kterém je vyznačena nesmí být vyhozeno do popelnice, ale má být odevzdáno k recyklaci na sběrný dvůr nebo do prodejny elektro.Papír
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, reklamní letáky,
kancelářský papír,
knihy, sešity,
krabice, lepenka, kartón,
papírové obaly (např. sáčky).
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby.
Sklo
Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů,
skleněné nádoby,
skleněné střepy – tabulové sklo.
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán,
zrcadla,
drátěné sklo a autosklo.
Plasty
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů – prosím, nezapomeňte je sešlápnout!
kelímky, sáčky, fólie,
výrobky a obaly z plastů,
polystyrén.
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky,
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).
NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.)
Pokud se ve vaší obci nápojové kartony sbírají, odhazujte je do kontejnerů nebo pytlů označených oranžovou nálepkou. Na další informace se můžete zeptat na obecním či městském úřadu, popř. u firmy, která sváží odpady. Pokud se ve vaší obci kartony ještě nesbírají, nezbývá nic jiného, než je vyhodit do směsného odpadu.
Elektro odpad
Do červených nádob můžete odhodit:
zpětný odběr baterií (samostatný vhazovací otvor),
drobné elektrozařízení.
Prosím, nevhazujte:
zářivky,
televize, monitory.
Textil
Do bílých nádob můžete odhodit:
použitý a nepotřebný textil,
ošacení, ložní prádlo, záclony, bytový textil,
ručníky, ubrusy, párovaná obuv.
Prosím, nevhazujte:
koberce, matrace, molitan,
znečištěný a mokrý textil.

Co se děje s vytříděným odpadem?

Svozová auta postupně vyprázdní ve městě všechny barevné kontejnery jednoho druhu. Jeden den svážejí papír z modrých kontejnerů, druhý den plasty ze žlutých kontejnerů.

Svozová firma může používat stejný svozový vůz pro papír, plasty i další složky odpadů. Před každou komoditou ho musí vyčistit, aby se svezené odpady neznečišťovaly. Čím čistší jsou svezené odpady, tím větší mají šanci na nové využití.

Pokud obsluha svozového vozu najde v kontejneru něco, co tam nepatří (například zbytky jídla v kontejneru na papír), nemůže ho už odvézt k dalšímu zpracování, protože by znečistili celý objem vozu. Kontejner vyprázdní až při sběru směsného odpadu a znečištěný odpad vyvezou na skládku.

Dotřiďovací linka a zpracování

Svezené vytříděné odpady se ještě dotřiďují na dotřiďovací lince. Odpady se vyklopí na pás a ručně se dotřiďují na jednotlivé druhy a vybírají se nečistoty. Tyto nevyužitelné zbytky jdou na skládku.

Každá z vytříděných složek odpadů se zpracovává jinak. Svozová firma ji prodává jako surovinu různým zpracovatelům. Čím má vytříděný odpad méně nežádoucích příměsí a je lépe dotříděn na jednotlivé složky, tím je kvalitnější a dá se lépe prodat. Z prodeje těchto vytříděných složek se financuje odpadové hospodářství v obci. Čím občané lépe třídí, tím mají nižší poplatky za odpady.

Papír se používá v papírnách jako vstupní surovina. Nejčastěji se ze starého papíru vyrábí: lepenka, papírové obaly, sešity, toaletní papír atd.

Plasty - z PET lahví se vyrábějí vlákna, používaná do náplní spacáků nebo na koberce. Z fólií (plastové sáčky) se vyrábějí opět fólie, nejčastěji pytle na odpady. Tvrdé plasty se melou a používají například na výrobu plastových palet, izolačních desek apod. Směs plastů se využívá například na výrobu zatravňovacích dlaždic nebo protihlukových izolací.

Nápojové kartony - obaly od džusů se v papírnách rozemelou a oddělí se z nich papír, který se vrací do výroby. Z rozemletých kartonů se také vyrábějí stavební desky

Alternativní paliva - zbytky papíru, plastů i nápojových kartonů, které již nejdou dále zpracovat, se stále častěji využívají pro výrobu alternativního paliva pro cementárny.

Pamatujte!

  • Neházejte do kontejnerů to, co tam nepatří!
  • Když vidíte, že popeláři vyklopili kontejner s papírem do směsného odpadu, může to být tím, že do něj někdo vysypal odpadkový koš z kuchyně!
  • Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné odpady dají využít!
  • Když všechen odpad naházíte do jednoho koše bez třídění, nelze už ho recyklovat.

JSTE TO VY, KDO ROZHODUJE O RECYKLACI!

Doplňující dokumenty

Časté otázky a odpovědi týkající se třídění odpadů 826 kB  
KAM S VAŠÍM ODPADEM? Co kam patří a nepatří 75 kB  
Seriál - úvod 104 kB  
Seriál - Třídění v domácnostech 97 kB  

Propagační plakáty

Má to smysl. Třiďte plasty 232 kB  
Má to smysl. Třiďte sklo 148 kB  
Má to smysl. Třiďte odpad do čtyř kontenerů 141 kB  
Netřiďte vzduch, třiďte správně 228 kB  
BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ!! 873 kB  

i Jak zobrazit soubory formát pdf pro Adobe Readerpdf  i více zde...

Soubory pdf se zobrazují pomocí prohlížeče podporující tento formát. Zdarma dostupný program na zobrazení se jmenuje Adobe Reader. Tento program lze získat na adrese www.adobe.com i v české verzi.

(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0