U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 1.9.2004Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. podepsání smlouvy o službě bezdrátového internetu,se změnou článku 5 odstavec 1.

 2. souborné stanovisko pro dokončení návrhu územního plánu obce Žleby.

 3. podepsat smlouvu o bezúplatném převodu Ministerstvem obrany - pojízdná hasičská střík.PPS 12 s vybavením.

 4. podepsání darovací smlouvy HZS Kladno - dýchací přístroje.

 5. přijetí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 2,5 mil Kč,- na financování stavby plynovodu s konečnou splatností v roce 2010 se zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy obce.

 6. pověření starosty a místostarosty podpisem úvěrové smlouvy na částku 2,5 mil Kč,- u České spořitelny na financování stavby plynovodu.

 7. záměr prodeje části parcely p.č.1006 v k. ú. Žleby.

 8. prodej parcely p.č.160/7 v k.ú.Žleby.

 9. I. změnu rozpočtové skladby za I. Pololetí.

 10. jízdní řády Českých drah a CONNEX Východní Čechy a.s.

 11. přijetí daru parcel p.č. 964/1 a 964/2 v k.ú.Žleby.

 12. změnu rozsahu věcného břemene na parcele p.č.160/7 v k.ú.Žleby.

 13. změnu člena finančního výboru.

 14. odvoz rostlinného odpadu obecním vozem kolečko 20,-Kč od 1.10.2004. 1 x v měsíci v období duben - listopad včetně.


Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 1. výši úhrady za věcné břemeno s f.Ingas.


Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. starostovi a místostarostovi projednat možnost výstavby nad Benzínovou pumpou.

 2. stavební komisi posoudit projektovou dokumentaci na chodník v ul.Ronovská pro vyběrové řízení a zhodnotit návrh projektu v ul.V Chalupách a ul.U studánky.

 3. starostovi jednat s f.Ingas ohledně finančního příspěvku.

 4. starostovi jednat s f.VHS Kutná Hora.

 5. pí.Musilové napsat výzvu majiteli psa - volné pobíhání po Malé obci.

 6. stavební komisi řešit situaci mezi školou u p.Mrkvičky a p.Vojáčka.


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.6.2004.

 2. výsledky měření pachu u výkrmny prasat v Zehubech a postoupení na MěÚ Čáslav.

 3. volby do zastupitelstva Středočeského kraje.

 4. výzvy ohledně kontroly z Povodí Labe.

 5. rozhodnutí bytové komise.

 6. návrh smlouvy f. Ingas Praha.

Vl.Šindelář v. r.

místostarosta starosta obce


Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0