Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.11.2004Zastupitelstvo obce schvaluje:


 1. vnitroorganizační směrnice ZŠ Žleby.

 2. vyplácení příspěvků organizacím ve výši 70% z celkové částky.

 3. podepsání smlouvy s Archeologickým ústavem ohledně arch. průzkumu v Zehubech při plynofikaci.

 4. příspěvek 4,- Kč na obyvatele pro pohotovost Čáslav a podepsání smlouvy ohledně příspěvku.

 5. příspěvek na opravu kostela pro rok 2005 ve výši 5.000,- Kč + technická pomoc.

 6. pozastavení návrhu projektové dokumentace na kanalizaci a ČOV.

 7. záměr prodeje části pozemku p. č. 788/33 v k. ú. Žleby.

 8. záměr prodat části pozemku p. č. 788/33 za 80,- Kč/m2 s tím, že sítě si vybuduje na vlastní náklady.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.10.2004.

 2. zpracování vyhlášky ohledně návrhu územního plánu obce.

 3. pozvánku na jednání s PF ČR.

 4. reklamační řád VHS Vrchlice - Maleč Kutná Hora.

 5. stížnost paní Kolínové ohledně krádeže v autě.

 6. dopis Krajského úřadu ohledně množení koček.

 7. rozhodnutí MěÚ Čáslav - souhlas se zásahem do krajinného prvku.

 8. zahájení projednání konceptu územního plánu velkého celku Střední Polabí.

 9. jednání starostů ohledně dopravní obslužnosti.Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. starostovi účastnit se projednávání územně plánovací dokumentace.

Vl. Šindelář v. r.

místostarosta starosta obce


Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0