U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 23.2.2005


Zastupitelstvo obce schvaluje:


 1. předložit nabídku do poptávkového řízení na pronájem parkoviště a výši nabídky se přenechává v kompetenci starosty a místostarosty.


Zastupitelstvo obce neschvaluje:


 1. zakoupení SOFTWERU s právní aktualizací od f. ATLAS Praha.

 2. snížení poplatku za svoz komunálního odpadu pí. Jelínkové z Kutné Hory (Kamenné Mosty).


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. ohlášení zahájení provozu ubytovny BZM a.s.(Transpa Žleby).

 2. zápis stavební komise.

 3. dopis Mě knihovny Kutná Hora.

 4. jednání s Pozemkovým úřadem Kutná Hora k pozemkovým úpravám v Zehubech.

 5. jednání k jízdním řádům ČD na trati Třemošnice – Čáslav.

 6. informaci o domě čp.5 ve Žlebech a dědickém řízení ve prospěch státu.

 7. informaci z jednání s pí. Linhartovou z bytovky čp.465 ohledně plísně.

 8. záměr využití prostor u klubovny v ul. Mládežnická.

 9. informace o jednání o výkupech pozemků na Sibiři.


Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. pro stavební komisi ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.1.2005 úkol trvá.

 2. starostovi jednat v Kutné Hoře ohledně knihovny.

 3. finančnímu a kontrolnímu výboru projednat finanční krytí na odkoupení pozemků a na vybudování chodníku Vinařská nebo Ronovská.

 4. bytové komisi jednat s pí. Linhartovou.Vl. Šindelář v. r.

místostarosta obce


Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0