U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 16.3.2005Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. dopis ředitele ZŠ o zvýšení poplatku za družinu.

 2. návrh rozdělit výstavbu chodníků na dvě etapy.

 3. dotaci na opravu čp.67.

 4. protipovodňová opatření.

 5. změnu operačního střediska hasičů.

 6. žádost o povolení pronájmu nebytových prostor na zámku.

 7. informaci o otevírání Doubravy.Zastupitelstvo obce schvaluje:


 1. udělení výjimky pro ZŠ vzhledem k průměrnému počtu žáků.

 2. dodatek vnitroorganizační směrnice č.2.

 3. příspěvky organizacím pro rok 2005 z fin. prostředků vybraných na náměstí.

 4. rozpočtové opatření č.1 pro rok 2005.

 5. rozdělení investic takto:

  1. 1.000.000,-Kč na nákup pozemků v roce 2005
  2. s návrhem smlouvy s doplacením 1.000.000,- Kč v roce 2006.
  3. 600.000,- Kč na výstavbu chodníku od Šumavy k zastávce.Zastupitelstvo obce neschvaluje:


 1. proplacení faktury na projekt na ul. V Chalupách, projekt se vrací zpět zhotoviteli.


Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. jednat starostovi a místostarostovi s vlastníky přípojek o zaplacení (ul. Ke Hřišti).

 2. starostovi pozvat f. AQVAPOL k měření vlhkosti v bytě pí. Linhartové – bezplatně.

 3. školské komisi jednat s ředitelem ZŠ ohledně zvýšení poplatků v družině.

 4. jednat s pí. Horákovou a pí. Březinovou o odkupu celého pozemku k výstavbě.

 5. stavební komisi a stavebnímu úřadu projednat stavbu chodníku (stavební povolení).

 6. starostovi a p. Justovi zabezpečit zubní ordinaci.

 7. starostovi smluvně zajistit zimní údržbu místních komunikací.Vl. Šindelář v. r.

místostarosta obce


Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0