U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 16.5.2005


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. Kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.4.2005.

 2. Grantový program hejtmana Středočeského kraje.

 3. Stanovení záplavového území řeky Doubravy.

 4. Valnou hromadu VHS Kutná Hora.

 5. Jízdní řády ČD.

 6. Neinvestiční dotace HZS.

 7. Jednání ohledně územního plánu obce.

 8. Žádost o odkoupení pozemku man. Šindelářových na Sibiři,

 9. Informace o jednání s VHS.

 10. Informace o výstavbě plynofikace.Zastupitelstvo obce schvaluje:


 1. Kontrolní řád výborů.

 2. Uvolnění částka 70.000,-Kč na opravy 12-ti bytovky, ZS a knihovny.

 3. Bezúplatný převod pozemku st. 30 o výměře 22 m2.

 4. Znění smlouvy o převodu části parcely st.30 a článek č.VII. této smlouvy.Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. Stavební komisi prošetřit stav okapů 12-ti bytovky a knihovny.

 2. Starostovi účast na valné hromadě VHS.

 3. Starostovi podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemku.

 4. Starostovi jednat s VHS ohledně oprav povrchů komunikací u pekárny a u p. Pelikána.

 5. Starostovi jednat s krajským úřadem o rozšíření dopravní obslužnosti v Zehubech a Kamenných Mostech.
Vl. Šindelář v. r.

místostarosta


Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0