U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 11.7.2005

Zastupitelstvo obce schvaluje:


  1. Změnu katastrálních hranic mezi katastrálním územím Žleby, Zehuby a Hostovlice. Tato změna katastrálních hranic byla vyvolána komplexní pozemkovou úpravou těmito k. ú. Tato změna byla se všemi vlastníky projednána a odsouhlasena v průběhu řízení o KPÚ.

  2. Podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí mezi obcí Žleby a SúS Kutná Hora ve věci vyrovnání finančních prostředků,které byly zaplaceny na věcné břemeno v obci Zehuby a K. Mosty. Jedná se o vrácení fin. částky cca 25.000,- Kč.
Josef Novotný v. r.

starosta obce


Vl. Šindelář v. r.

místostarosta


(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0