U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 17. 10. 2005


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.9.2005.

 2. nabídku na opravu Mariánského sloupu na náměstí.

 3. studii pro výstavbu rodinných domků na Sibiři.

 4. zápis z jednání s Krajským úřadem ohledně zastávky Markovice dvůr.

 5. dopis p. M. Pelikána, Žleby, Školní 290.

 6. informaci ze schůzky na Obecním úřadě Vrdy – zřízení nového policejního obvodu ve Vrdech.

 7. příští zasedání zastupitelstva obce 16.11.2005 od 17.00 hod v restauraci Na Šumavě.

 8. zápis bytové komise.

 9. zpracování poptávkového dokumentu k nabídce ceny provedení projekčních a inženýrských činností – kanalizace a ČOV ve Žlebech.

 10. podání žádosti na sloučené územní řízení a stavební povolení pro výstavbu 22 chráněných bytů.

 11. informace ze setkání starostů Středočeského kraje – žádný zástupce z Krajského úřadu se nedostavil.

 12. informaci ze schůzky na letišti Chotusice – měření hlučnosti v lokalitě Markovice dvůr – Markovice drůbežárna.

 13. nabídku odkoupení publikace Středočeský kraj – není zájem na odkoupení.

 14. informaci o záměru směny pozemků ke dvoru čp. 98 K Zehubům – Radek Šindelář a možnosti návrhu do první změny územního plánu na stavební parcely.


Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. podepsat smlouvu o příspěvek mezi obcí Žleby a MěÚ Čáslav na zubní pohotovost pro rok 2006.

 2. podepsat mandátní smlouvu mezi obcí Žleby a ing. Chráskou za zajištění inženýrských činností (9.000,- Kč + 19% DPH).

 3. zaplacení částky 399.000,- Kč za projektové práce v domě čp. 67 v roce 2006.

 4. zpracovat a podepsat smlouvu mezi obcí Žleby a ZOD Potěhy pro zimní údržbu místních komunikací v k. ú. Žleby a Zehuby ve výši 400,-Kč/mt. Hod.

 5. opravu kotlů v kotelně ZŠ Žleby ve výši 136.416,-Kč,z důvodu havarijního stavu.

 6. směrnice k finanční kontrole.

 7. delegování zástupce obce p. Josefa Novotného a opravňuje k zastupování obce na valné hromadě VHS Kutná Hora dne 7.11.2005.

 8. třetí rozpočtovou změnu rozpočtu pro rok 2005 dle přílohy.

 9. podepsání smlouvy mezi obcí Žleby a AVE cz. provozovna Hejdof – Čáslav.

 10. směnu části pozemku p. č. 774/18 v k. ú. Žleby za část pozemku p. č. 774/16 v k. ú. Žleby.


Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. stavební komisi prošetřit svod odpadu z kuchyně v ZŠ do septiku.

 2. finančnímu výboru částku 399.000,- Kč navrhnout do návrhu rozpočtu pro rok 2006.

 3. stavební komisi provést šetření k parcele p. č. 93/1 v k. ú. Žleby – pí. Škeříková, úkol z minulého zasedání zastupitelstva obce

 4. starostovi a místostarostovi zpracovat podklady pro předání kotelny a bytu v ZŠ p.řediteli od 1.1.2006.

 5. starostovi a místostarostovi napsat výpověď SOP Přelouč do 25.10.05.

 6. starostovi vyzvat firmy k podání nabídky s návrhem vybudování zastávky Markovice dvůr (finanční rozpočet).

 7. stavební komisi prošetřit stav u p. Pelikána, Žleby, Školní 290 – promáčení dešovou vodou.

 8. starostovi jednat s f. Silnice Holding Čáslav o vyspravení ul. V Chalupách.

 9. stavební komisi provést šetření u pekárny,ohledně přechodu od Šumavy k pekárně.

Vl. Šindelář v. r.

místostarosta obce


Josef Novotný v. r.

starosta obce


(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0