U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 16.11.2005Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.10.2005.

 2. změna data konání valné hromady VHS Kutná Hora.

 3. situaci s autoškolou a oddací místností.

Zastupitelstvo obce schválilo:


 1. zpracování rozpočtového výhledu na 2 roky.

 2. záměr prodeje parcely p. č. 437/3 v k. ú. Zehuby.

 3. vyzvat firmu Replyn k jednání ohledně řešení kanalizace.

 4. příspěvek 10,- Kč na obyvatele pro Městskou nemocnici Čáslav pro rok 2006.

 5. podpis nové smlouvy s f. EKO-KOM.

 6. zadat firmě Proagro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení výstavba Sibiř Žleby v ceně 82.883,50 Kč vč. DPH.

 7. podpis smlouvy s Městským úřadem Čáslav na zprostředkování el. podatelny pro obec.

 8. podat žádost o dotaci z programu obnovy venkova pro rok 2006 na komunikaci na Sibiři.

 9. příspěvek 1,- Kč na obyvatele pro zdravotně postižené Klub Radost pro rok 2005.

 10. příspěvky místním organizacím ve Žlebech podle loňského vzoru.

 11. žádost na podání dotace na výstavbu 22-ti chráněných bytů.

 12. podepsat smlouvu o smlouvě budoucí s pečovatelskou službou Čáslav.

 13. kritéria výběru nájemců do bytů.

 14. pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty.


Zastupitelstvo obce neschvaluje:


 1. záměr prodeje pozemku p. č. 437/6 v k. ú. Zehuby do doby vyřešení vlastnických vztahů.

 2. prodej části pozemku p. č. 97/1 v k. ú. Žleby.


Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. starostovi vydat nápravná opatření k hospodaření obce.

 2. zpracování rozpočtového výhledu na 2 roky finančnímu výboru.

 3. finančnímu a kontrolnímu výboru zpracovat návrh rozpočtu pro rok 2006.

 4. místostarostovi projednat separaci papíru s firmou EKO-KOM a AVE CZ.

 5. starostovi a místostarostovi podepsání smlouvy o dílo s firmou Proagro.

 6. starostovi jednat s autoškolou Bydžovský.

 7. pí. Jarešové vyvěsit záměr výstavby 22-ti chráněných bytů ve Žlebech.

 8. starostovi zveřejnit v tisku výstavbu 22-ti chráněných bytů.
Vl. Šindelář v. r.

místostarosta


Josef Novotný v. r.

starosta obce


(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0