U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 16.1.2006


Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. ponížení částky na provoz o částku 40.000,-Kč, která byla vyčleněna na hrazení dohod pro ZŠ Žleby a navýšení částky 450.000,-Kč o 39.000,-Kč na mzdy a dohody v ZŠ.

 2. půjčku ve výši 117.610,-Kč pro ZŠ na hrazení mimořádných faktur.

 3. zrušení podbodu č.98 II. a) vypustit text „chodník“(zastupitelstvo obce ze dne 19.12.05).

 4. výstavbu chodníku do 3 let od vystavení stavebního povolení v lokalitě na Sibiři.

 5. prodej nově tvořených pozemků v k.ú.Žleby lokalita na Sibiři:

  • 774/20 p. Loužil

  • 774/22 man. Šindelářovi

  • 774/23 sl. Šedivá

  • 774/24 p. Doležal

  • 774/25 p. Račák

  • 774/26 p. Švorc

  • 774/27 p. Rek

 6. platby za pozemky do konce měsíce dubna 2006.

 7. podepsání dodatku č.1 ke smlouvě114/2002 se SOP Přelouč.

 8. zařazení do I.změny ÚP Žleby žádost Silnice Čáslav – Holding a.s. Dle přílohy za podmínek materiální pomoci při výstavbě komunikací a chodníků.

 9. podepsání smlouvy s rozvodnými závody.

 10. podpis smlouvy o dílo na prováděcí projektovou dokumentaci na lokalitu Sibiř v ceně 74.970,- Kč.

 11. podepsání smlouvy s firmou Replyn Pardubice na projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV v obci Žleby.


Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 1. zařazení parcely p.č. 1003 v k.ú. Žleby do I.změny ÚP a nesouhlasí s odprodejem jiným žadatelům než obci.


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. dopis p. Přibyla ohledně restaurování památek.

 2. dopis z Úřadu vlády ohledně hluku z letiště Chotusice.

 3. dopis p. Závůrky ze Zehub.


Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. školské radě projednat s ředitele ZŠ prodloužení provozu MŠ do 16.00 hod, zda je možný plný úvazek.

 2. starostovi podepsat smlouvu s rozvodnými závody.

 3. starostovi podepsat smlouvu o dílo na prováděcí dokumentaci sítě Sibiř s f. Proagro.

 4. starostovi odepsat p. Přibylovi ohledně památek.
Vl. Šindelář v. r.

místostarosta obce


Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0