U S N E S E N Í

zastupitelstva obce dne 27.2.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje:


 1. podepsání smlouvy o dílo mezi obcí Žleby a Realitní a stavební spol. s.r.o. Čáslav.

 2. nabídku bezúplatného převodu pozemku „Lipová alej“ Žleby od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kutná Hora.

 3. směnu pozemků mezi p. Hájkem a obcí Žleby dle geometrického plánku.

 4. prodej pozemku p.č.774/31 v k.ú. Žleby panu J. Svobodovi.

 5. příští zasedání zastupitelstva obce dne 20.3.2006 od 17.00 hod U Kosů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. dopis p. Šiky k jízdním řádům ČD.

 2. cenovou kalkulaci na topení na ZS.

 3. audit a přítomnost fin. výboru dne 1.3.06.

 4. dopis z Ministerstva financí o doplnění podkladů na vydání rozhodnutí.

 5. otevírání obálek a hodnocení nabídek na Novostavbu 22 chráněných bytů v obci Žleby.

 6. žádost pana Romana Práška.

 7. zavedení kontejnerů na nápojové kartony.
Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. starostovi odepsat na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kutná Hora.

 2. stavební komisi provést šetření v ul. V Chalupách na kanalizaci před p. Rakem.

 3. stavební komisi prošetřit místo v ul. Za Šumavou(vyhrazené) s p. ing. Pucandlem.

 4. stavební komisi prošetřit žádost paní ing. Soni Mrštíkové čp.3 Žleby.

 5. starostovi projednat s Krajským úřadem odbor dopravy připomínky k jízdnímu řádu ČD.

 6. místostarostovi zjisti dle smlouvy s STP, co provozovatel hradí při poruše.
Vl. Šindelář v. r.

místostarosta obce


Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0