U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 20.3.2006Zastupitelstvo obce schvaluje:


 1. čerpání finanční částky 83.241,63 Kč z fondu rezerv ZŠ a MŠ Žleby v roce 2005-nákup počítačů.

 2. podat návrh na zahájení komplexních pozemkových úprav ve Žlebech.

 3. odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce pro rok 2006 dle nařízení vlády č. 50/2006 Sb. od 1.3.2006.Zastupitelstvo obce neschvaluje :


 1. snížení poplatku p. Filipovi za odvoz komunálního odpadu čp. 248.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. konání auditu dne 1.3.2006.

 2. zápis stavební komise.

 3. zápis bytové komise.

 4. rozhodnutí stavebního úřadu Žleby.

 5. dopis z Kovolisu Hedvikov.

 6. dopis a vyhlášku obce Drobovice ohledně ÚPD.

 7. žádost man. Trnkových o výměnu el. spotřebičů.

 8. nabídku f. Silnic na opravu komunikace ve Žlebech.

 9. upozornění p. Mrkvičky na opravu překopů po VHS.

 10. připomínku p. Konečného – přestěhování knihovny do budovy OÚ.Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. starostovi a p. Musilové odepsat p. Filipovi.

 2. bytové komisi prošetřit stav el. spotřebičů v čp. 15.

 3. finančnímu a kontrolnímu výboru provést kontrolu rozpočtu pro akci opravy komunikace od Šumavy ke hřbitovu a ke škole.
Vl. Šindelář v. r.

místostarosta


Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0