U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 19.4.2006Zastupitelstvo obce schvaluje:


 1. záměr prodeje nezbytně nutné části pozemku p.č. 31/1 k.ú. Žleby p.Tuferovi pro vybudování opěrné zdi.

 2. zrušení bodu č.5 písmeno e) ze dne 16.1.2006.

 3. schvaluje prodej pozemku p.č. 774/25 manželům Zikmundovým.

 4. podepsání smlouvy o dílo mezi obcí Žleby a AZ Stavební Heřmanův Městec.
  (22 chráněných bytů)

 5. odložit k projednání finanční příspěvek pro TJ Spartak na září 2006.

 6. změnu v zápisu rejstříku škol ZŠ a MŠ Žleby.

 7. panu J. Němcovi překopání místní komunikace za účelem zavedení přípojky STL, elektro a vody s podmínkou zaplacení fin. příspěvku 10.000,-Kč obci za plyn .

 8. První rozpočtovou změnu pro rok 2006dle přílohy.

 9. návrh závěrečného účtu za rok 2005 dle přílohy.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. dopis MěÚ Čáslav (svazek obcí).

 2. zápis finančního výboru ZO Žleby.

 3. dopis Krajského úřadu k vlakovým spojům.

 4. poptávkové řízení na pronájem parkoviště.

 5. dopis z Pozemkového úřadu k pozemkové úpravě v k.ú. Žleby.

 6. dopis z Úřadu pro zastupování státu na výběrové řízení.

 7. dopis z Ministerstva obrany.

 8. nabídku f. ASPIDA.

 9. zprávu z jednání s p. Závůrkou u ZOD Potěhy dne 30.3.06.

 10. zápis stavební komise.Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. starostovi a pí. Musilové odepsat TK Spartak Žleby.

 2. starostovi projednat podmínky vstupu do svazku obcí MěÚ Čáslav.

 3. pí. Musilové dát do vývěsky návrh závěrečného účtu.Vl. Šindelář v. r.

místostarosta

 

Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0