USNESENÍ

zastupitelstva obce ze dne 14.6.2006


Zastupitelstvo obce schvaluje:


 1. 11-ti členné zastupitelstvo obce pro další volební období.

 2. záměr prodeje pozemku p.č. 757 v k.ú. Zehuby panu Dvořákovi.

 3. prodej části pozemku p.č. 569/1 v k.ú. Zehuby panu Vaňkátovi.

 4. směnu částí pozemků mezi obcí Žleby a panem Mrkvičkou pozemky p.č. 95/3, 95/4, 990/3, 988 v k.ú. Žleby.

 5. příspěvek ve výši 20.000,- Kč TJ Sokolu Žleby na slet.

 6. zrušení bodu číslo 5 písmeno d ze dne 16.1.2006.

 7. prodej pozemku p.č. 774/24 v k.ú. Žleby-Sibiř manželům Jelínkovým z Čáslavi.

 8. bezúplatný převod pozemků st. 566 a 567 do vlastnictví Společenstva vlastníků jednotek o výměře 362 m2.

 9. využití finanční dotace na chodník p.č. 990/2 v k.ú. Žleby, chodník od Unikomu k bývalému ZS a podepsat smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na realizaci rekonstrukce chodníku, mezi obcí Žleby a Krajským úřadem Středočeského kraje.

 10. závěrečný účet za rok 2005 dle přílohy bez výhrad.Zastupitelstvo obce neschvaluje:


 1. finanční příspěvek fondu Bavoria.

 2. finanční spoluúčast na osazení dopravními značkami u Kosinů.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.5.2006.

 2. zahájení k Pozemkovým úpravám.

 3. žádost o příspěvek myslivců a hasičů – odloženo na září 2006.

 4. odpověď z Krajského úřadu k ÚP Velkého Polabí.

 5. nákup radiostanic pro hasiče – pokryje státní dotace.


Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. starostovi a pí.Musilové odepsat pí.Kosinové.Vl. Šindelář v. r.

místostarosta


Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0