U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 18.9.2006
Zastupitelstvo obce schvaluje:


 1. udělení výjimky pro ZŠ Žleby pro školní rok 2007/2008.

 2. podepsání smlouvy o dílo s ing. Kopeckým na stavební dozor – výstavba 22-ti chráněných bytů,výstavba komunikace pro rod. domky na Sibiři,chodník Vinařská.

 3. vypsání výběrového řízení na obsazení stavebního úřadu.

 4. připojení se ke stížnosti obce Hora Svaté Kateřiny s příspěvkem 500,-Kč.

 5. prodej pozemku p.č. 757 v k.ú. Zehuby panu Dvořákovi za cenu dle obecní vyhlášky.

 6. podepsání stanov Svazku obcí mikroregionu Čáslav.

 7. rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2006,dle přílohy.

 8. zrušení bodu č. 35 ze dne 19.4.2006.

 9. prodej pozemku p.č.774/25 manželům Panuškovým.

 10. prodej pozemku p.č. 774/29 panu Kuklíkovi.

 11. přílohu č. 2 řádu pohřebiště Žleby, Zehuby, Markovice se splatností od 1.1.2007.

 12. změnu výše regulovaného nájemného u obecních bytů se splatností od 1.1.2007.

 13. podepsání žádosti obce o ustanovení „Městysem“.

 14. návrh změny ÚP u p. Šťastného.

 15. rozdělení fin. prostředků z pronájmu parkovacích ploch ve stejném poměru jako v loňském roce.


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.6.2006.

 2. rekonstrukci cesty Hostačov – Kamenné Mosty.

 3. projekt kanalizace Žleby.

 4. zahájení vodoprávního řízení na zámecký jez.Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. stavební komisi s p. Kopeckým prošetřit stav na místě u p. Zikmundy.

 2. starostovi a pí. Musilové odepsat p. Zikmundovi.

 3. místostarostovi odepsat památkářům Čáslav, že morový sloup není v majetku obce, jelikož MNV Žleby ani Obec Žleby nikdy zmíněný sloup nenabylo.

 4. starostovi prošetřit žádost paní Krulišové ohledně autobusových spojů.

 5. starostovi prošetřit vybudování lavičky u zastávky ČD.
Josef Novotný v. r.

starosta obce


Vl. Šindelář v. r.

místostarosta

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0