U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 16.11.2006


Zastupitelstvo obce schválilo:


 1. program zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2006.

 2. veřejnou volbu místostarosty obce.

 3. místostarostou obce pana ing. Vlastimila Koženého počtem 9 hlasů.

 4. složení inventurní komise – pan ing. Kožený, pan Šindelář a pan Novotný.

 5. předsedu stavební komise pana Jiřího Konečného.

 6. předsedu bytové komise paní Evu Finkovou.

 7. odměny členům zastupitelstva obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve výši 300,- Kč od 1.11.2006.

 8. členové výborů a komisí budou placeni jako řadový člen zastupitelstva obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

 9. odměnu předsedům komisí a výborů ve výši 960,- Kč od 1.12.2006 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 10. odměnu neuvolněnému místostarostovy obce ve výši 11.900,-Kč hrubého od 1.12.2006.

 11. vyplacení 6-ti platů + nevyčerpané dovolené bývalému starostovi obce panu Josefu Novotnému jednorázově dle zákona č.128/2000 Sb.,o obcích.

 12. přidělení bytu v čp. 67 paní Zemanové s tím, že bude předložena výše nájmu a pracovní náplně do 18.12.2006.

 13. složení výběrové komise pro funkci vedoucího stavebního úřadu – pan ing. Kožený, pan Šindelář, pan Konečný,1 člen KÚ a 1 člen MěÚ.

 14. úhradu faktury za projekt rekonstrukce silnice V Chalupách.

 15. oddávající ve složení starosta pan Šindelář, místostarosta obce pan ing. Kožený, pan Mrkvička.

 16. nákup počítače na stavební úřad do výše 40.000,-Kč.

 17. zasedání zastupitelstva obce vždy v pondělí od 18.00 hod v budově obecního úřadu a v Zehubech.


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. informaci o nástupu starosty do funkce od 1.12.2006.

 2. informaci o stavu budovy čp. 93 v Markovicích.

 3. dopis z Krajského úřadu týkající se zvýšení dotací na činnost JPO III.

 4. dopis z Ministerstva vnitra ohledně konání ustavujícího zasedání.

 5. připomínku pan ing. Koženého ohledně zpracovaných projektů, rozpočtu na rok 2007, předložení plánu práce, vyhodnocení státních dotací přidělených na rok 2006.

 6. předání akce “Rekonstrukce čp. 67“ ve čtvrtek 23.11.2006.

 7. připomínku pana ing. Koženého ohledně kontaktů a spojení na zastupitele.

 8. informaci, že paní Zemanová může jednat s STE a s plynárnami až po kolaudačním rozhodnutí.

 9. připomínku pana Vašíčka ohledně stavu chodníku před panem Verbičem a Ronovskýma.

Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. stavební komisi prošetřit stav chodníku před panem Verbičem a Ronovskými.


Vladimír Šindelář v.r.
starosta obce


ing .Vlastimil Kožený v. r.
místostarosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0