Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

ze dne 23.2.2005 od 17.00 hod v restauraci Na Šumavě.Řídící zasedání: p. Šindelář

Přítomno: 8 17.30 p. Just, 17.45 pí. Mrkvičková

Omluveni:1

Zapisovatel: pí. Musilová

Návrhová komise: p. Novotný, p. Fiala, p. Konečný

Ověřovatelé: p. Lanc, p. Pazderka, p. SedlačíkProgram:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.1.2005.

 2. Nabídka právního informačního SOFTWARE s pravidelnou aktualizací od f. ATLAS Praha.

 3. Žádost o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu.

 4. Poptávkové řízení na pronájem parkoviště.

 5. Různé:

  1. Ohlášení zahájení provozu ubytovny.

  2. Zápis stavební komise.

  3. Dopis Mě knihovny Kutná Hora.

  4. Pozemkový úřad.

  5. Jízdní řády ČD.

 6. Diskuse.

 7. Návrh na usnesení.

 8. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 23.2.2005.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.1.2005.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou právního inf.SOFTWARE s pravidelnou aktualizací od f. ATLAS Praha.
  návrh nezakoupit inf. SOFTWARE
  PRO 8
  Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo nákup právního inf. SOFTWARE s pravidelnou aktualizací od f. ATLAS Praha.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí pí. Jelínkové Kutná Hora o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu.
  návrh neudělit slevu na snížení poplatku za komunální odpad
  PRO 8
  Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poptávkovým řízením na pronájem parkoviště
  návrh zúčastnit se výběrového řízení s tím, že parkoviště nebude pronajímáno během poutě majitelům kolotočů, cenu určí starosta a místostarosta
  PRO 7 ZDRŽEL 1
  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zúčastnit se poptávkového řízení na pronájem parkoviště s tím,že parkoviště nebude pronajímáno během poutě majitelům kolotočů, cenu určí starosta a místostarosta.

 5. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s ohlášením zahájení provozu ubytovny.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem stavební komise.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Mě knihovny Kutná Hora.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Pozemkového úřadu Kutná Hora.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jízdními řády ČD.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. p. Šindelář seznámil zastupitelstvo obce s nákupem pozemků na Sibiři.
   Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru kontrolu financí v rozpočtu na rok 2005.

  7. p. Šindelář seznámil zastupitelstvo obce s informacemi o majiteli čp. 5 a dodatečné dědické projednání ve prospěch státu.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. p. Šindelář seznámil zastupitelstvo obce se setkáním s pí. Šmejckou a pí. Linhartovou týkající se stížnosti na byt v bytovce v Polní ulici na Sibiři.
   Zastupitelstvo obce ukládá bytové komisi.

  9. p. Šindelář seznámil zastupitelstvo obce s využitím klubovny.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 6. Diskuse:

   • p. Konečný- co se bude dít s budovou OÚ
    návrh prodat
    místostarosta- nechat promyslet do příštího zasedání zastupitelstva obce

   • p. Nedvěd – nebylo by lepší budovu zbourat
    místostarosta - likvidace by byla finančně náročná

   • p. Vojáček – nejasnosti v rozpočtu,měla by být provedena restrukturalizace hospodaření OÚ
    starosta – zatím byl schválen pouze provozní rozpočet
    místostarosta – vše by se mělo řešit na finančním a kontrolním výboru

   • p. Ventluka – zda-li OÚ ví, kdo skácel strom jasan u zastávky
    místostarosta – bylo to na popud obce – z důvodu výstavby chodníku

   • p. Konečný – zda budou nějaké finanční příspěvky pro spolky
    starosta – vše se bude řešit v březnu a je nutná žádost.

 7. Návrh na usnesení.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.2.2005.Skončeno:18.30 hod


Zapsala: Musilová

Ověřovatelé: p. Lanc, p. Sedlačík, p. Pazderka

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0