Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce konaného

dne 11.7.2005 od 17.00 hod v MŠ Žleby.


Přítomno: 7

Omluveni: 1


Řídící zasedání: p. Novotný

Zapisovatel: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Just, p. Pazderka

Návrhová komise: p. Novotný


Program:

 1. Pozemkový úřad Kutná Hora – návrh katastrálních hranic k. ú. Žleby, Zehuby, Hostovlice.

 2. Dodatek č. 1 návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Žleby a SúS Kutná Hora.

 3. Diskuse.

 4. Návrh na usnesení.

 5. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 11.7.2005.

 1. Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání návrh na změnu katastrálních hranic mezi k. ú. Žleby, Zehuby a Hostovlice. Tato změna katastrálních hranic byla vyvolána komplexní pozemkovou úpravou těmito k. ú. Tato změna byla se všemi vlastníky projednána a odsouhlasena v průběhu řízení o KPÚ.

  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh na změnu katastrálních hranic mezi k. ú. Žleby, Zehuby a Hostovlice. Tato změna k. ú. Byla vyvolána komplexní pozemkovou úpravou těmito k. ú. Tato změna byla se všemi vlastníky projednána a odsouhlasena v průběhu řízení o KPÚ.

 2. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí mezi obcí Žleby a SúS Kutná Hora ve věci vyrovnání fin. Prostředků, které byly zaplaceny na věcné břemeno v obci Zehuby a K. Mosty. Jedná se o vrácení fin. částky cca 25.000,- Kč. Tato částka bude upřesněna ve smlouvě budoucí o věcném břemenu.

  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí mezi obcí Žleby a SúS Kutná Hora.

 3. Diskuse:

   • p. Novotný: Zastupitelstvo obce seznámil s územním plánem obce Žleby.

   • p. Pazderka: jak je to s pozemky na Sibiři.
    Místostarosta: stále se ve věci pokračuje.

   • p. Mrkvička: zda se jednalo se stavební f. z Heřmanova Městce.
    Starosta: bude se teprve jednat.

 4. Návrh na usnesení.
  PRO: 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.7.2005.

Ověřovatelé: p. Just, p. Pazderka

Zapisovatel: pí. Musilová


Skončeno: 17.30 hod.

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0