Uzavření pošty 11. srpna <p>Pobočka České pošty ve Žlebech bude uzavřena ve čtvrtek dne 11.8.2022 z provozních důvodů. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny pobočkou v Čáslavi.</p> Petr Vašíček Mon, 8 Aug 2022 14:16:00 GMT Dopravní omezení <p>V období od 5. srpna do 31. října bude omezena doprava snížením rychlosti v úseku ulice Družstevní, Za Lihovarem a K Zehubům z důvodu demontáže nadzemního vedení elektřiny a ukládání kabelů do země.</p> Petr Vašíček Tue, 2 Aug 2022 19:44:00 GMT Členové volebních komisí <p>Obecní úřad Žleby hledá dobrovolníky do okrskových volebních komisí. Jednalo by se o volby do obecního zastupitelstva a do Senátu ve dnech 23. a 24. 9. 2022 a druhé kolo senátních voleb ve dnech 30. 9. a 1. 10.</p><p>Členům náleží odměna za výkon funkce ve výši 2 900 Kč a pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu od uvolňujícího zaměstnavatele.<br></p><p>Zájemci mohou vyplněnou přihlášku odevzdávat na podatelně Obecního úřadu v úředních hodinách.<br></p> Petr Vašíček Mon, 25 Jul 2022 15:56:00 GMT Nové autobusové jízdní řády <p>Od 12.6. je i Čáslavsko zaintegrováno do pražské integrované dopravy. Tímto datem se mění autobusové jízdní řády, vlakový zůstává beze změny. </p><p>Jízdní řády, případně spojení lze vyhledat zde <a href="https://pid.cz/hledani-spojeni/">Hledání spojení</a>.</p><p>Markovice, Kamenné Mosty, Zehuby, Žleby jsou v 9. tarifním pásmu, Čáslav, Vrdy, Vinaře jsou v 8. a Ronov n. D., Třemošnice v 10. Např. do Čáslavi je tedy třeba jízdenka na 2 pásma (plnocenná Kč 14,- , zvýhodněná pro děti od 6 do 18 let, studenty do 26 let, seniory nad 65 let Kč 7,- a zvláštní pro držitele ZTP Kč 3,-).<br></p><p>Další informace naleznete na <a href="https://www.pid.cz">www.pid.cz</a><br></p> Petr Vašíček Sun, 12 Jun 2022 19:38:00 GMT Oprava silnice č. I/17 v obci Vrdy, místní části Dolní Bučice <p>Od 6. června po dobu 4 měsíců počítejte v obcích Vrdy a Dolní Bučice s dopravním omezením. Opravovat se bude po polovinách vozovky, postupně po jednotlivých úsecích. Po celou dobu bude průjezdný vždy jeden jízdní pruh, doprava bude řízena kyvadlově semafory a v denních hodinách i regulovčíky.</p><p>Na komunikacích II. a III. třídy bude omezen provoz maximálně do 12 tun.</p><p>O zásadních věcech bude informace podávat OÚ Vrdy.</p><p>Kompletní oprava je rozložena do 4 etap:<br></p><p></p><ol><li>etapa (6. 6. — 26. 6. 2022) <br>- levá strana vozovky ve směru na Chrudim v úseku od benzínové pumpy po vjezd do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o.</li><li>etapa (27. 6. — 17. 7. 2022) <br>- pravá strana vozovky ve směru na Chrudim v úseku od benzínové pumpy po vjezd do společnosti Goldbeck Prefabeton, sr.o. <b>V této etapě bude omezen a v některé dny zcela uzavřen vjezd do ulice Jasmínová (sídlo zdravotního střediska a praktických lékařů) </b>.<br></li><li>etapa (18. 7. — 31. 7. 2022) <br>- pravá strana vozovky ve směru na Chrudim v úseku od vjezdu do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o. po konec obce<br></li><li>etapa (1. 8. — 24. 8. 2022) - levá strana vozovky ve směru Chrudim v úseku od vjezdu do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o. po konec obce</li></ol> Petr Vašíček Wed, 1 Jun 2022 12:17:00 GMT Informace o změně termínů svozu odpadů <p>Obec Žleby informuje o změně termínů svozu odpadů. V pondělí 28. 3. 2022 proběhne poslední svoz směsného komunálního odpadu v rámci týdenního svozu. Od dubna dochází ke změně intervalu svozu z týdenního na čtrnáctidenní a svozovým dnem bude středa. </p><p>Každý sudý týden ve středu bude probíhat svoz směsného komunálního odpadu, první dne 6. 4. 2022. </p><p>Každý lichý týden ve středu bude svážen bioodpad z hnědých popelnic, první dne 13. 4. 2022.</p><p>O termínu předání bio popelnic Vás budeme informovat.</p> Petr Vašíček Tue, 15 Mar 2022 19:10:00 GMT