Aktuality

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

S účinností ode dne 27. července 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se:
 1. zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb,
 2. zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích uvedených v bodu 1. s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na:
  1. děti do dvou let věku,
  2. osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  3. osoby při provádění autorského díla (např.divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  4. sportovce v době tréninku, zápasu, soutěže apod.

Publikováno: 24.7.2020 v 18:17 hod., Vložil: Petr Vašíček, více informací...

Nařízení KHS č. 3/2020 pro Kutnohorsko a Čáslavsko

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný  s účinností ode dne 25. 7. 2020 (00:00 hod.) :

 • bez náhrady ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 2/2020 vyhlášené dne 17. 7. 2020 pod č. j. KHSSC 36939/2020, a ukončuje mimořádná opatření při epidemii, která jím byla stanovena pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav.

Publikováno: 24.7.2020 v 17:12 hod., Vložil: Petr Vašíček, více informací...

Dopravní omezení ul. Na Vranině

Od 13. července 2020 bude realizován vodovod v ulici Na Vranině. Ulice v době realizace vodovodu nebude průjezdná. Průchod ulicí bude zachován.

Publikováno: 10.7.2020 v 14:35 hod., Vložil: Petr Vašíček

Dovolená na stavebním úřadě

Stavební úřad Žleby informuje o plánované dovolené v termínu:

 • 26. června - 3. července 2020
 • 20. - 24. července 2020
 • 10. - 14. srpna 2020
V případě naléhavé záležitosti je možné kontaktovat na 704 565 449.

Publikováno: 24.6.2020 v 0:30 hod., Vložil: Petr Vašíček


i Jak na zprávy pomocí RSS  x více zde...

Uvedené zprávy jsou dostupné pomocí RSS na adrese http://ouzleby.cz/news.rss.php

RSS jsou krátké textové zprávy, které počítač kontroluje samostatně pomocí RSS čtečky. V případě zjištění nových zpráv je uživatel upozorněn. Potřebné vybavení pro odběr zpráv je připojení na internet a program podporující formát zpráv RSS.

(c) 2004-2020 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0