Aktuality

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

S účinností ode dne 21. 9. 2020 do odvolání nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez  ochranných  prostředků  dýchacích  cest  (nos,   ústa),   jako  jsou  respirátor, rouška,   ústenka,   šátek,   šál  nebo  jiné  prostředky, které  brání  šíření  kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Tento zákaz se nevztahuje na:

 1. děti do dvou let věku,
 2. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 3. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení),   osoby  přednášející  a  osoby  účinkující  při  tvorbě  a  výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 4. moderátory,   redaktory  a  další  osoby  vystupující  v  rozhlasových,   televizních  a dalších pořadech,
 5. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Publikováno: 19.9.2020 v 16:52 hod., Vložil: Petr Vašíček, více informací...

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Všem osobám se s účinností ode dne 18. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 2. v prostředcích veřejné dopravy.

Zákaz se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku, děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině
 • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č.561/2004 Sb.,   o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,   mimo jejich společné prostory,
 • žáky,   studenty  a  pedagogické  pracovníky  podle  školského  zákona  a  studenty a akademické  pracovníky  podle zákona  č.  111/1998  Sb., o  vysokých  školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,
 • osoby při provádění autorského díla
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Publikováno: 18.9.2020 v 15:28 hod., Vložil: Petr Vašíček, více informací...

KOVOLIS HEDVIKOV

Společnost KOVOLIS HEDVIKOV nabírá do dvanáctihodinového provozu nové zaměstnance. Kdo má zájem o nové zaměstnání a zajímá Vás více detailů, ozvěte se na telefonní číslo 773 771 217 nebo 777 619 110.

Informace naleznete také na stránkách Kovolisu Hedvikov, na Faceboku nebo na úřadu práce. Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si osobní schůzku.

Publikováno: 31.8.2020 v 23:12 hod., Vložil: Petr Vašíček


i Jak na zprávy pomocí RSS  x více zde...

Uvedené zprávy jsou dostupné pomocí RSS na adrese http://ouzleby.cz/news.rss.php

RSS jsou krátké textové zprávy, které počítač kontroluje samostatně pomocí RSS čtečky. V případě zjištění nových zpráv je uživatel upozorněn. Potřebné vybavení pro odběr zpráv je připojení na internet a program podporující formát zpráv RSS.

(c) 2004-2020 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0