Aktuality

Uzavření pošty 11. srpna

Pobočka České pošty ve Žlebech bude uzavřena ve čtvrtek dne 11.8.2022 z provozních důvodů. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny pobočkou v Čáslavi.

Publikováno: 8.8.2022 v 16:16 hod., Vložil: Petr Vašíček

Dopravní omezení

V období od 5. srpna do 31. října bude omezena doprava snížením rychlosti v úseku ulice Družstevní, Za Lihovarem a K Zehubům z důvodu demontáže nadzemního vedení elektřiny a ukládání kabelů do země.

Publikováno: 2.8.2022 v 21:44 hod., Vložil: Petr Vašíček

Členové volebních komisí

Obecní úřad Žleby hledá dobrovolníky do okrskových volebních komisí. Jednalo by se o volby do obecního zastupitelstva a do Senátu ve dnech 23. a 24. 9. 2022 a druhé kolo senátních voleb ve dnech 30. 9. a 1. 10.

Členům náleží odměna za výkon funkce ve výši 2 900 Kč a pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu od uvolňujícího zaměstnavatele.

Zájemci mohou vyplněnou přihlášku odevzdávat na podatelně Obecního úřadu v úředních hodinách.

Publikováno: 25.7.2022 v 17:56 hod., Vložil: Petr Vašíček

Nové autobusové jízdní řády

Od 12.6. je i Čáslavsko zaintegrováno do pražské integrované dopravy. Tímto datem se mění autobusové jízdní řády, vlakový zůstává beze změny. 

Jízdní řády, případně spojení lze vyhledat zde Hledání spojení.

Markovice, Kamenné Mosty, Zehuby, Žleby jsou v 9. tarifním pásmu, Čáslav, Vrdy, Vinaře jsou v 8. a Ronov n. D., Třemošnice v 10. Např. do Čáslavi je tedy třeba jízdenka na 2 pásma (plnocenná Kč 14,- , zvýhodněná pro děti od 6 do 18 let, studenty do 26 let, seniory nad 65 let Kč 7,- a zvláštní pro držitele ZTP Kč 3,-).

Další informace naleznete na www.pid.cz

Publikováno: 12.6.2022 v 21:38 hod., Vložil: Petr Vašíček

Oprava silnice č. I/17 v obci Vrdy, místní části Dolní Bučice

Od 6. června po dobu 4 měsíců počítejte v obcích Vrdy a Dolní Bučice s dopravním omezením. Opravovat se bude po polovinách vozovky, postupně po jednotlivých úsecích. Po celou dobu bude průjezdný vždy jeden jízdní pruh, doprava bude řízena kyvadlově semafory a v denních hodinách i regulovčíky.

Na komunikacích II. a III. třídy bude omezen provoz maximálně do 12 tun.

O zásadních věcech bude informace podávat OÚ Vrdy.

Kompletní oprava je rozložena do 4 etap:

  1. etapa (6. 6. — 26. 6. 2022)
    - levá strana vozovky ve směru na Chrudim v úseku od benzínové pumpy po vjezd do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o.
  2. etapa (27. 6. — 17. 7. 2022)
    - pravá strana vozovky ve směru na Chrudim v úseku od benzínové pumpy po vjezd do společnosti Goldbeck Prefabeton, sr.o. V této etapě bude omezen a v některé dny zcela uzavřen vjezd do ulice Jasmínová (sídlo zdravotního střediska a praktických lékařů) .
  3. etapa (18. 7. — 31. 7. 2022)
    - pravá strana vozovky ve směru na Chrudim v úseku od vjezdu do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o. po konec obce
  4. etapa (1. 8. — 24. 8. 2022) - levá strana vozovky ve směru Chrudim v úseku od vjezdu do společnosti Goldbeck Prefabeton, s.r.o. po konec obce

Publikováno: 1.6.2022 v 14:17 hod., Vložil: Petr Vašíček

Informace o změně termínů svozu odpadů

Obec Žleby informuje o změně termínů svozu odpadů. V pondělí 28. 3. 2022 proběhne poslední svoz směsného komunálního odpadu v rámci týdenního svozu. Od dubna dochází ke změně intervalu svozu z týdenního na čtrnáctidenní a svozovým dnem bude středa. 

Každý sudý týden ve středu bude probíhat svoz směsného komunálního odpadu, první dne 6. 4. 2022. 

Každý lichý týden ve středu bude svážen bioodpad z hnědých popelnic, první dne 13. 4. 2022.

O termínu předání bio popelnic Vás budeme informovat.

Publikováno: 15.3.2022 v 20:10 hod., Vložil: Petr Vašíček


i Jak na zprávy pomocí RSS  x více zde...

Uvedené zprávy jsou dostupné pomocí RSS na adrese http://ouzleby.cz/news.rss.php

RSS jsou krátké textové zprávy, které počítač kontroluje samostatně pomocí RSS čtečky. V případě zjištění nových zpráv je uživatel upozorněn. Potřebné vybavení pro odběr zpráv je připojení na internet a program podporující formát zpráv RSS.

(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0