U S N E S E N Í
zastupitelstva obce ze dne 18.4.2005Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce

 2. zápis stavební komise z 13.4.2005

 3. postup finančního a kontrolního výboru dle předpisů

 4. informaci o zimní údržbě

 5. informaci p. Šindeláře k nákupu pozemků na SibiřiZastupitelstvo obce schvaluje:


 1. pozemkovou úpravu katastrálních hranic v k.ú. Zehuby mezi obcí Zehuby a Hostovlice pro vybudování místní komunikace z Kamenných Mostů do Hostačova

 2. změnu kultury pozemku p. č. 306/1 v k. ú. Zehuby na lesní pozemek

 3. sepsat budoucí smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Žleby a pí. Mrkvičkovou Hostačov na odkoupení části pozemku

 4. podat žádost na dotaci z grantového programu č. 2.1.1 vyhlášené hejtmanem Středočeského kraje

 5. zajištění měření vlhkosti Hygienickou stanicí Kolín v bytě pí. Linhartové

 6. zvýšení poplatku na 100,-Kč pro družinu ZŠ Žleby

 7. výdejovou částku 17.000,-Kč na majtkoprávní úkony k výkupu pozemků na SibiřiZastupitelstvo obce ukládá:


 1. finančnímu výboru provést kontrolu hospodaření ZŠ za I. pololetí 2005 do 7/2005

 2. finančnímu výboru provést návrh na závěrečný účet hospodaření obce za rok 2004 do 31.5.2005

 3. starostovi podat žádost na stavební úřad o stavební povolení k vybudování chodníku v ul. Vinařská


Vl. Šindelář v. r.

místostarosta


Josef Novotný v. r.

starosta obce


(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0