Kronika obce Žleby

< 1860-1864

1866-1869

1870-1874 >
1866

Vypukla válka s Pruskem. V druhé polovici června dorazilo, a zde po více jak 14 dnů umístěno přes 3000 povozů s potravními zásobami pro rakouské vojsko, které se teprv 4. července útěkem k Ronovu hnuly. K 6. hodině odpoledne přišel rozkaz k ústupu.

Někteří důstojníci doprovázejicí povozy, neznali cestu k Ronovu, a to bylo příčinou, že část povozů, která byla umístěna na obci za nynější nemocnicí jela městem dolů k Čáslavi, a část druhá umístěna pod sv. Annou na Loučkách vrazila opět do města, kde se obě části povozů proti sobě jedoucí srazily, tak že ani sem ani tam jeti možno nebylo. Když byl dán důstojníkům vůdce do Ronova, vyhrožovali mu zastřelením vytaženými revolvery, jest-li že je oklame. Poslední vůz odejel po 6. hodině ráno. Některé z těchto povozů jely za Závratcem k Lichnici a do Heřmanova Městce, kde teprv omyl zpozorován.

Když Prušáci do Žleb 7./7. vtrhli, byli ze strachu k obyvatelům dosti vlídni, zvláště když jejich dychtivost po másle a vejcích ukojení došla.

Jejich požadavky, rekvisice, byly přehnané, dali s sebou ale smlouvati, a konečné spokojili se tím, co jim úřadujícím rádním p. Frt. Braulikem nabídnuto; bylo to hlavně chléb, cukr, pivo, oves, žito, pšenice; pak několik kusů hovězího dobytka ku porážce. Před příchodem Prušáků byl skoro všechen dobytek ze Žleb do blízkých a vzdálených lesů odehnán.

Prušáky byla do Žleb i cholera zavlečena, následkem této nemoci zemřelo v srpnu 16 mužů a 20 žen; v zaří 6 m. a 7 ž., v říjnu 4 m. a 4 ž., v listopadu 2 m. Celkem 28 m. a 31 ž., v celé farnosti 257. Po choleře na jaře 1867 vypukly neštovice a tyfus.

V září vyhořel domek Ft. Zajíce č. 128 na kopci. V měs. listopadu vyhořely v noci dvě stodoly na dvoře č. 69 Frt. Mináříka a č. 70 Frt. Šindeláře.

Obec koupila rychetní spejchar za 825 zl. 50 kr.

1867

Za purkmistra zvolen p. Michal Šel. 7. července zemřel J. J. kníže Vincenc z Auerspergu a pochován 12. t. m. v knížecí hrobce ve Žlebech za velikého účastenství truchlících občanů panství Žlebského.

1868

V září vyhořel ve Velkém dvoře kravín. 16. května o 5. hodině odpolední udeřil blesk do školní budovy, vrazil do příbytku řid. uč. ze strany západní, kde právě 8 osob u stolu sedělo a vjel do světnice ml. uč. Na půdě omráčil služku a v přízemí zabil 17 letou dívku. Štěstí bylo, že se to stalo ve svátek, v čas, kdy žáci ve škole se nenacházeli. V červnu vyhořela kůlna Hanouskovi č. 45.

1869

Starostovi zvýšeno služné na 150 zl.

20. října byl ve Žlebech otevřen poštovní úřad. Prvním c. k. postmistrem utanoven p. Leop. Vyklous, obchodník, rodák z Vysok. Mýta.

< 1860-1864

Obsah

1870-1874 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0